Home

Slovesa

Čas (tempus) v lingvistice znamená určitý tvar slovesa vyjadřující časové období, ve kterém daný děj probíhal/probíhá/bude probíhat. V různých jazycích se mohou časy rozlišovat na aktuální (minulý, přítomný, budoucí) a relativní (např. předminulý, předpřítomný, předbudoucí), které slouží k vyjádření předčasnosti či následnosti dějů Slovesa můžeme roztřídit také do několika slovesných tříd a vzorů. Podle toho, do jaké třídy a k jakému vzoru sloveso patří, rozhodujeme, jak se správně časuje. Přehled slovesných tříd a vzorů najdete v článku Slovesné třídy a vzory. Třídy a vzory ale neřadíme do slovesných kategorií Slovesa jsou ohebný slovní druh, který vyjadřuje činnost, stav, děj nebo změnu stavu. Sloveso je ve většině případů ve větě přísudkem. Sloveso je ve většině případů ve větě přísudkem

Sloveso - Wikipedi

Slovesa ( verba) řadíme mezi ohebné slovní druhy. Vyjadřují děj, tj. buď činnost podmětu (děj ⇒ nesu, jdu ), nebo stav podmětu a změnu jeho stavu (stav ⇒ žiji, sedím, ležím; změna stavu ⇒ stárnu, probouzím se ), popřípadě vyjadřují děj na podmět nevázaný (např. prší, taje, spalo se mi dobře) Článek česká slovesa pojednává o slovesech v češtině.Sloveso má ve větě zpravidla funkci přísudku.. Časování (konjugace, ohýbání sloves) se provádí především pomocí speciálních koncovek, v některých případech i hláskovou změnou kmene slova.. Časování v češtině slouží k vyjádření osoby, čísla, času, vidu, rodu a způsobu, který se vztahuje k. Slovesa I.- osoba, číslo, způsob, čas - Pančelčino. Slovesa I.- osoba, číslo, způsob, čas

SLOVESA

Slovesa - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm

Stránky v kategorii Česká slovesa Zobrazuje se 200 stránek z celkového počtu 2 722 stránek v této kategorii. (předchozí stránka) (další stránka Slovesa a jejich kategorie-verba ( slova ohebná, časují se )Definice - Slovesa jsou slova, která vyjadřují: činnost ( pracovat ), stav ( ležet ) nebo; změnu stavu ( zčervenal ) Určujeme. a) osoby: 1. já 1. my 2. ty 2.vy 3. on, ona, ono 3.oni, ony, on

Dějová slovesa . Slovesa jsou pátým slovním druhem, který se řadí také do skupiny ohebných slovních druhů, protože slovesa se dají časovat.Sloveso se ve větě vyskytuje obvykle v podobě přísudku (ale sloveso v infinitivu může být také třeba podmětem) Slovesa se časují, v češtině svým tvarem vyjadřují následující gramatické kategorie: osobu, číslo, čas, slovesný způsob, rod, vid. Podle dvou dalších dvou kategorií - třídy a vzoru - klasifikujeme slovesa z hlediska koncovek použitých při tvoření různých slovesných tvarů. Osoba (persona Slovesa vyjadřují, co podstatná jména dělají nebo co se s nimi děje (vyjadřují činnost, stav a změnu stavu). Příklady: Cestuje, otáčí se, budu malovat, učit se, spát, jedl Slovesa dělíme na určitá a neurčitá. Neurčitá nazýváme infinitiv (nedají se u nich určit mluvnické kategorie) u určitých lze mluvnické kategorie určit (osobu, číslo, čas, rod, způsob. Slovesa jsou nejpodstatnějším slovním druhem, bez nich by svět rozhodně nebyl úplný. A protože jsou tak důležitá, mají hned dva základní slovesné tvary. Tím první je tvar určitý neboli finitní, který vyjadřuje osobu, číslo, čas, způsob, slovesný rod a vid. Co vyjadřuje a jak ho poznáme? Infinitiv (byly tu i pokusy zavést termín neurčitek, který se ale nakonec. Nezvratná slovesa (napsal jsi / napsals, napsal bys)Tvary minulého času se u nezvratných sloves tvoří příčestím plnovýznamového slovesa a tvary slovesa být.Ve 2. os. j. č. lze příslušný tvar slovesa být (jsi) nahradit pouhým ‑s připojovaným k prvnímu přízvučnému slovu ve větě, nejčastěji jím bývá právě příčestí: Udělal jsi / Udělals, co jsem ti řekl

Slovesa - Procvičování online - Umíme česk

Co jsou Slovesa? (rozdělení, kategorie) Slovníček pojmů

 1. procvičování časování slovesa: Pexeso - tvary slovesa to be: hledání dvojic tvarů slovesa: Sloveso to be: procvičování slovíček: Sloveso to be ve větách: vybírání správného tvaru do věty: Slovesa - slovíčka: dějová slovesa: Slovíčkový trenažér - slovesa
 2. Slovesa vyjadřují činnost, stav nebo změnu stavu. Slovesa dělíme na určitá a neurčitá. Neurčitá nazýváme infinitiv (nedají se u nich určit mluvnické kategorie) u určitých lze mluvnické kategorie určit (osobu, číslo, čas, rod, způsob, vid, třídu a vzor). Slovesa plnovýznamová, infinitiv, pomocná, způsobová, fázová
 3. Česká slovesa - Wikipedi
 4. Slovesa I.- osoba, číslo, způsob, čas - Pančelčin
 5. Slovesný vid (dokonavá a nedokonavá slovesa) - Moje
 6. Slovesa fázová a modální Učivo Čeština dom
 7. Učírna - Obecné informace o slovesec

Učírna - Osoba slovesa

 1. Nepravidelná slovesa - Anglická slovíčk
 2. Kategorie:Česká slovesa - Wikislovní
 3. Slovesa a jejich kategorie - MATURITA
 4. Dějová slovesa

Mluvnické kategorie u sloves - Rodicka

 1. Slovesa (verba) - Slovní druh(y
 2. Co je Infinitiv slovesa? - Pravopisně
 3. Internetová jazyková příručka: Zvratná a nezvratná slovesa
 4. Modální slovesa - Help for English - Angličtina na
 5. Slovesa - skolakov.e
 6. Anglická slovesa WordBot
Minulý čas prostý (past simple) - Help for English

Stavová a dynamická slovesa - Help for English

 1. Anglická slovesa s to, s ing a s dvojí vazbou
 2. Slovesa skolaposkole
 3. Slovesa
 4. Slovní druhy: Slovesa
Modální slovesa v minulém čase - Gramatika českyNepravidelné slovesá v nemčine - prehľadná tabuľka | LeitusPODSTATNÁ JMÉNA, slovesaTabulky časování anglických sloves nakladatelství KupkaTabulky časování německých sloves nakladatelství KupkaPolepy na schody (ZŠ) | HAFERA - učební pomůcky sZhrnutie učiva | Nemecký jazyk | Zosity web08Fünf gewinnt - Infinitiv mit "zu" Arbeitsblatt
 • Podseti travniku.
 • Sedlo na welsh pony.
 • Pahorkatiny čr.
 • Hardware prezentace.
 • O j simpson rukavice.
 • Komplikace po extrakci osmicky.
 • Hokejista kreslený.
 • Tamarind koření.
 • Arash youtube.
 • Kočka pouštní koupě.
 • Animovane filmy 2017.
 • Bofc veterans.
 • Lever minecraft.
 • Vozík pav 100.
 • Dovolená katar fischer.
 • Ppp p2.
 • Sportka sance tabulka vyher.
 • Mediblanc whitening.
 • Sebevražedné hry.
 • F 16.
 • Kolibřík velký.
 • Kulturní park pardubice.
 • Jak obnovit smazanou konverzaci messenger.
 • Dite 2,5 roku.
 • Zatemňovací roleta 120 cm.
 • Timberland obuv.
 • Tváří v tvář.
 • Belgické pralinky značky.
 • Dolores o`riordan zneužívání.
 • Twister pc hra.
 • Audrey hepburn syn.
 • Jak dlouho nosit pas po abdominoplastice.
 • Ariana grande skladby.
 • Penzion podvrší.
 • Nejlepší oštěpař.
 • Jak stahnout imovie zdarma.
 • Montáž nábytku práce.
 • Roupy u kojence.
 • Motivace ve sportu.
 • Focení aut v pohybu.
 • Hneda stolice kojenec.