Home

Gotika literatura autoři

Gotika je umělecký sloh pomalu navazující na sloh románský.Začíná se projevovat od druhé poloviny 12. století a pokračuje ve vrcholném středověku zhruba po další tři staletí. V českých zemích nastupuje i ustupuje gotika o něco později. V Německu a střední Evropě trvala až do počátku 16. století, kdy se v Itálii a Francii již prosadila následující renesance Gotická literatura. Doba posledních Přemyslovců. Začíná mocenský rozmach Českých zemí. 1212 - Zlatá bula sicilská konečně přiznává českému panovníkovi dědičný titul krále. Říše Přemysla Otakara II. sahal až k Jaderskému moři. 1306 - zavražděním krále Václava III. v Olomouci vymírá rod po meči. Legend Doba posledních Přemyslovců Začíná mocenský rozmach Českých zemí. 1212 - Zlatá bula sicilská (Gotická literatura, Literatura referát Pozdní gotika se často nazývá také vladislavská podle Vladislava II. Jagellonského (1471-1516), za něhož dosáhla rozkvětu. Zabírá co nejvšeobecněji vzato celé pohusitské období a trvá až do třicátých let 16. století, od roku 1492 již souběžně s přicházející renesancí

Gotika - Wikipedi

Gotická literatura

Literatura Staroslověnská od poloviny 9. století do počátku 13. století v roce 862 velkomoravský kníže Rostislav prosí byzantského císaře Michala, aby do jeho země poslal učitele křesťanství , kteří by v Říši velkomoravské hlásali křesťanství v řeči srozumitelné a položili základy vzdělanost 2. ČESKÁ LITERATURA V OBDOBÍ GOTIKY. 13. - 14. století - vláda posledních přemyslovců a Lucemburkůq procesy v literatuře. 1. LAICIZACE /zesvětštění/ - autoři, nejen kněží, díla nejen náboženská. 2. DEMOKRATIZACE - literatura pro širší společenské vrstvy 3. ZČEŠTĚNÍ - počátek 13. stol. ® vznikají česky psaná díl

AUTOŘI: PhDr. Jan Müller prof. PhDr. Ing. Jan Royt PhD Mgr. Juraj Thoma . LITERATURA: DENKSTEIN, Vladimír a MATOUŠ, František. Jihočeská gotika Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ve školním roce 2018/2019 - český jazyk a literatura, matematika, anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk Gotika znamená nový úsek v dějinách umění: středověk se otevírá renesanci a začíná světské malířství. Jestliže středověký člověk ve svém světě idejí ještě zůstával v myšlenkách na posmrtný život, gotický umělec hledá inspiraci v životě samém a nachází nové pravdy Gotika. Gotika vznikla v druhé polovině 12. století ve Francii. V Evropě se pak tento styl užíval až do 16. století - a to především na církevních a chrámových stavbách. Prvky gotiky se objevovali už ve vrcholném období románského slohu. Tyto projevy později vyústili do samostatného slohu Autoři neznámí; Antika: Lit. Řecka a Říma. Polyteizmus= mnohobožství, kalokagathia = soulad těla a duše. Zaměřený na člověka. Rozvoj vědy a filozofie řecké se dělí na 3 období. Homér, Sofokles. Středověk: Odklon od člověka, kloní se k bohu. Lit. Se dělí na dvorská lyrika a hrdinská epika. Umění románské a gotika

Gotická literatura - Literatura - Referáty Odmaturu

Gotika je další titul z velké řady publikací o umění. V širokém záběru se zabývá projevy tohoto uměleckého hnutí v celé Evropě. autoři Toman Rolf Knihy » Odborná literatura » Umění a Architektura » Výtvarné uměn í. Nakladatel Slovart datum vydání 5.9.2005 isbn 978-80-7209-668-8. Vybírejte z novinek a bestsellerů kategorie Historické knihy a military literatura. Dnes objednáte, zítra vyzvednete a můžete začít číst. Prohlédněte si aktuální nabídk Český-jazyk.cz - SLOHOVÁ PRÁCE: Románská a gotická kultura (Výklad) › Románský styl Byl první jednotný celoevroý umělecký směr středověku. Předcházel mu avšak sloh karolinský z 8.-9. století a sloh otonský z 10.-11. století. Vznikal na území dnešní..

Gotika - Umění - Referáty Odmaturu

Literatura v období baroka, klasicismu, osvícenství a

Gotika symbolizuje vztah k bohu, a touhu dosáhnout k němu. Gotický sloh rozdělujeme do tří období: raná gotika - ve Francii probíhala ve 12. století, ve zbytku Evropě nastupuje ve 13. století; vrcholná gotika - ve Francii probíhá ve 13. a 14. století, ve zbytku Evropy se datuje do století 14 Autoři archaického obdob Gotika. Konec 12. století - 15. století výtvarné umění a literatura - dřevořez a akvarel. Futurismus. Avantgarda Vznik v Itálii a prosakující až do Ruska, obdiv k technice a pokroku. Kubismus. Avantgard Pronikání češtiny, česky psaná literatura Dějepisná próza Kronika česká - Kosmas (děkan svatovítské kapituly), latinská, r. 1125 Duchovní píseň - Svatý Václave 12./13. století, později zpěv za celý český národ Alexandreis - rytířský epos, neznámý autor, oslava Alexandra Makedonského Dalimilova kronika - česky, veršovaná, do r Gotika je umělecký sloh, který se prosadil v architektuře, malířství i sochařství. Před gotikou lidé stavěli v románském slohu. Gotika z románského slohu vlastně vznikla. Po gotice pak následoval sloh renesanční. Renesance už však byla docela jiná. Nechtěla mít s předcházejícím slohem nic společného

Barokní literatura - Wikipedi

Pozdní gotika a raná renesance v Pardubicích v letech 1491 - 1548 2003 , Vladimír HRUBÝ, 254 Výpravná publikace mapující nejslavnější období Pardubic za vlády Pernštejnů v letech 1491-1548 GOTICKÁ KULTURA \(literatura\) [Režim kompatibility] GOTICKÁ KULTURA (literatura) Kultura rozvinutého středověku 13. st. - konec 15. st. Mgr. Jana Oswaldová ARCHITEKTURA • 1.Církevní - znaky a)královská a šlechtická • 2.Světská b)měšťanská • 3.Ostatní Porovnejte znaky architektury románské gotické Poznáte dva nejvýznamnější gotické chrámy v Čechách gotika se snažila vystihnout křesťanské chápání světa a vyjadřovala vzrostlé sebevědomí církve Literatura. objevuje se komedie, tragédie či pastorála. předlohy většinou římského původu perspektivy a harmonie a vytváří subjektivní představu o věcech = zobrazuje krajiny a lidi, jak je autoři vidí svým. -stavitelské památky-gotika Hradecký rukopis-autoři neznámí (i z měšťansva), poprvé kritika nedostatků světských i církevních, obraz měšťanského života Českou literaturou je myšlena nejen literatura psaná česky, ale hlavně psaná pro Čechy

Světová a česká literatura na přelomu 19

Nejvýznamnější řečtí autoři. Divadelní žánry se v antice dělily na vysoké a nízké, měly svá jasná pravidla a nikdy se nesměly mísit. Také autoři se většinou zaměřovali pouze na jeden žánr. Mezi vysoké umění patřily tragédie, nízké umění pak reprezentovaly komedie literatura básně osobnosti [Díl] 5 / Autoři: Iva Heroldová, Vratislav Šmelhaus a Jitka Staňková ZZY37 ČESKÉ STŘEDOVĚKÉ KLENBY MENCL GOTIKA ZÁMKY HRADY KOSTELY STAVITELSTVÍ SLOHY GEOMETRIE České středověké klenby _____NOVINKY__V_____ANTIKU NEJNOVĚJ. vliv moderního světového dramatu dramatická tvorba dosáhla velkého rozsahu Po vrcholném období v 80. a 90.letech 19.století vzrostl opět význam divadla za první světové války. Působily tu dva velcí režiséři: Jaroslav Kvapil (1885-1950) Díla: Princezna Pampeliška Rusalka (libreto k Dvořákově opeře) český divadelní režisér, dramatik a básník (Padající hvězdy. 'gotika' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, slovenštiny a naopak Gotik - Belgrade, Beton Hala, Karadjordjeva 2-4, 11000 Belgrade, Serbia - rated 4 based on 240 reviews I gave it one star, because zero stars was not an.

Český jazyk a literatura Environmentální výchova Anglický jazyk Matematika Matematika Prvouka Český jazyk a literatura. Nejvíce vyhledávaní autoři. Mgr. Lenka Laá (12811 Převzetí) Mgr. Eva Štorová (11304 Převzetí) Petr Sedláček (11168 Převzetí) Bc Poezie [] Chybí --> je nutno dokopat Evku O., aby sem část o poesii vložila. Próza [] Dekadence []. literární směr obracející se proti realismu, popisuje úpadek a nudnou hnilobu společnosti (hlavně plytkých měštáků) - někdy společné rysy s naturalisme Gotika velikostí staveb ukazuje k nebi a ke slávě boží není nic dost veliké ani dokonalé. Renesance staví dopředu člověka. Literatura, její druhy, funkce a smysl se tomu bude přizpůsobovat. Někteří autoři (k zapamatování) V umění vládne gotika. Dochází k hospodářskému rozvoji, sílí šlechta, bohatne a vytváří se vrstva vyšší a nižší šlechty podle majetku. Jsou budována města, vzniká městský patriciát. Autoři už nejsou jen duchovní, ale také z řad šlechty a v době Karla IV. píší i studenti univerzity ČESKÁ RENESANČNÍ LITERATURA 15. až 17. stol Setkání s renesancí a humanismem již dříve - za Karla IV. Hlavně knihy poučného charakteru: herbáře, kroniky,cestopisy, slovníky Určena hlavně měšťanům Rozdělena do dvou větví: LATINSKÁ LIT. Často se napodobují starověcí autoři Autoři z katolické šlechty ČESKÁ LIT

Počátky středověké literatury do 14

 1. ulosti
 2. 12. V čem se liší Odpoutaný Prometheus od původního + autoři těchto děl Odpoutaný Prometheus - dílo končí dobře pro Promethea (smete tyrana z trůnu), Shelley Spoutaný Prometheus - Prometheus se podvolí bohům, Aischylos 13. První vědecko-fantastická povídka název + autor Frankenstein čili moderní Prometheus, Mary Shelle
 3. Autoři této doby byli odvážně a experimentálně ve stylu; příkladem toho je proud vědomí. Běžně se zabývat boji jednotlivců, modernistická literatura se může zdát nesmírná, ale je charakterizována optimistickou vírou, že lidé mohou změnit svět kolem sebe

Česká středověká literatura Období Hlavní autoři a významná díla. Období 1. Se kterým panovníkem je spojeno toto období v českých zemích? K jakému patřil rodu? Co jeho vláda přinesla Gotika. Katedrála sv. Víta na Pražském hradě, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. 3 ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.cz ← www.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné Středověká literatura úryvky a úkoly LITERATURA STŘEDOVĚKÉ EVROPY. ŽÁNROVÉ DĚLENÍ. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DÍLA. Křesťanství, Nový zákon, patristika, scholastika, románský styl, gotika, kurtoazní literatura, měšťanská literatura, žákovská tvorba Duchovní a světská literatura, Písně o Nibelunzích, Píseň o Rollandovi Zdroj obsahuje stručné zprávy o rozhlasových hrách, povídkách, seriálech a esejích přenášených pomocí mluveného slova rozhlasovým vysílání Literatura - spisovatelé, období či pojmy Na této stránce najdete širokou nabídku zpracovaných témat do literatury. Nechybí životopisy spisovatelů, literární období a pojmy nebo umělecké směry

2. Česká literatura v období gotiky (13. - 14. století ..

 1. Téma/žánr: Plzeň (město a okolí) - dějiny - r.1230-1530 - monografie - Umění gotické - Čechy západní - výstavy - katalogy, Rok vydání: 1999, Nakladatelství: Národní galerie v Praz
 2. Jižanská gotika a mužské postavy v románech Cormaca McCarthyho Vnější tma a Dítě Boží Vedoucí práce: PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D. Autor práce: Kateřina Kovářová Studijní obor: Bohemistika - Anglický jazyk a literatura Ročník: 3. 201
 3. Rok 2015 se zdá vhodným milníkem k rozsáhlejšímu bilancování. Přesvědčena je o tom alespoň kulturní redakce německého týdeníku Die Zeit, která se rozhodla sestavit literární kánon mladého století. Mezi patnáct nejvýznamnějších titulů 21. století se dostaly mj. romány Orhana Pamuka, Michela Houellebecqa či Herty Müllerové
 4. Praha: Ústř. správa geodesie a kartografie, 1958. 59 s. S barevnými vyobrazeními. Souběžný ruský, anglický a německý název, úvod, text a vysvětlivky. 8.
 5. Středověká evroá literatura . Společensko-historické pozadí. Středověk - období válek,epidemií moru a jiných nemocí,křížových výprav,ale také období formování státních organizací,kolonizace a rozdělování půdy.Základní ideologií doby v Evropě je křesťanství,které ovlivňuje víru,morálku,i názory na umění
 6. Kategorie: Maturitní otázky z literatury Typ práce: Ostatní Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Zpracovaná maturitní otázka z literatury krátce popisuje středověkou literaturu.Uvádí charakteristické rysy středověku i znaky románského a gotického stylu. Popisuje v literatuře se nejčastěji objevující hrdinské a rytířské eposy a kurtoazní lyriku
 7. Literatura. vzniká nový literární útvar - román gotika, rytířský způsob života· Autoři z doby romantismu. Karel Hynek Mácha Narozen 10.11.1810 Praha (Malá Strana) Zemřel 06.11.1836 Litoměřice Vystudoval na gymnaziu a potom studoval filozofii. Mimo literární činosti se zajmá i o divadlo a vystupuje jako ochotník

gotika ENCYKLOPEDIE ČESKÝCH BUDĚJOVI

Kupte knihu Gotika od na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 Literatura. Panovala přísná estetická pravidla. Dramata musela dodržovat trojjednotu. Byl zde požadavek přesnosti, srozumitelnosti a jasnosti. Klasicistní literatura vyzdvihuje nutnost společenského řádu a pevné morálky. Zcela schvaluje absolutní moc vládce. Na rozdíl od baroka je zastáncem střídmosti, kázně a rozumu

Katalogy požadavků Maturitní zkoušk

Read Gotika from the story Průvodce gotickou subkulturou by AuriCrane (Auri Crane) with 162 reads. Gothic styl je, byl a vždy bude především hudebně založený s.. Ve středověku se rozvinuly dva umělecké slohy románský styl a gotika. Středověká evroá literatura. středověk - periodizace historická 476 n. l. (pád západořímské říše) až. pol. 17. stol. (anglická revoluce, konec třicetileté války) - periodizace umělecká 476 n. l. (pád západořímské říše) a Irská architektura. Po celém Irsku se nachází velké množství historických památek. Hlavními dochovanými ukázkami architektury doby kamenné jsou hroby a pohřební mohyly, označované jako megalitické hrobky.Mohou být staré i více než 5 tisíc let Autor e-knihy: Miroslav Štochl; Lenka Bolcková, Téma/žánr: česká literatura - světová literatura - literární výchova - učivo středních škol - maturitní otázky, Počet stran: 121, Cena: 79 Kč, Nakladatelství: FRAGMEN

Gotika. Centrum Péče o zákazníky; Účet; Vítáme Vás, můžete se přihlásit nebo vytvořit účet. 0; Cart. product (empty) Košík je prázdný. architektura 2. poloviny 20. století a počátku 21. století. architektura 2. poloviny 20. století a počátku 21. století Atelier 8000 bankovnictví Dlouhý most IGY centrum Lidická třída Máj mosty nádraží (autobusové) nákupní centra nemocnice obchodní domy sídliště Stavoprojekt Šumava Vltava (sídliště) Voříškův dvůr (sídliště) Záložna českobudějovick Svět kolem nás se rozpadá jak bývalá farní zahrada, tak jako kříže podél cest, co nemohly už déle snést tu sobeckost a absenci víry

Kategorie: Literatura Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Zpracovaná maturitní otázka z literatury krátce popisuje středověkou literaturu.Uvádí charakteristické rysy středověku i znaky románského a gotického stylu. Popisuje v literatuře se nejčastěji objevující hrdinské a rytířské eposy a kurtoazní lyriku Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas. Ochrana soukromí. Vídeňská gotika. Sochy, sklomalby a architektonická plastika z dómu Sv. Štěpána ve Vídni -autoři různí/ bez autora, Kategorie: VÝTVARNÉ UMĚN Gotika - Architektura, Sochařství, Malířství. Beletrie pro děti do 10 let Zásilka z Knihozemě Beletrie pro děti nad 10 let Pohádky Dětská dobrodružství Sci-fi a fantasy pro děti Dívčí knihy Knihy pro nejmenší Komiksy pro děti Básně, říkanky a písničk

Gotika - Toman Rolf,Achim Bednorz | Knihy Dobrovský

Gotika - Suckale Robert - Nejranější gotické umění se datuje do Francie poloviny 12.století a do konce 15.století se rozšířilo po celé západní Evropě. Gotický sloh dominoval evroé estetice po několik století. Výrazně se uplatnil v architektuře, z Jak se prodávají ve Velké Británii čeští autoři a autorky? Nejprve musím připomenout, že překladové literatury ve Velké Británii a USA vycházejí jen asi tři procenta. Nemám představu, jaké jsou prodeje, ale nepřekvapovalo by mě, kdyby to bylo méně než jedno procento knižního trhu. Historický román je prozaické dílo. Děj se odehrává v nějakém historickém období, které je většinou bouřlivější nebo nějakým způsobem zajímavé. Pro nastínění atmosféry doby mohou být některé pasáže napsány archaičtějším jazykem, ale většina textu je psána obvyklým čtivým způsobem. Literární žánr historický román se dále dělí do tří skupin Kategorie: Literatura Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Soubor sedmi maturitních otázek z literatury se věnuje světovému i českému písemnictví od starověku po romantismus.K jednotlivým epochám jsou heslovitě přiřazeni významní autoři a díla. Nechybí ani celková charakteristika jednotlivých období a směrů a.

Raná gotika přelom 13. - 14.st. bohatá kružba v oknech portály jsou zdobeny sochami Malířství : fresky iluminace · Cestovní brechýř biskupa Jana ze Štítného ® 15kg deskové malby ® malovali na dřevěné desky kult Madon a Jezulátek autoři : Mistr zlatokorunského oltáře, třeboňského oltáře, roudnický, vyšehradský Italská gotika (Dóžecí palác v Benátkách) je zvláštní především ornamentem na fasádě připomínajícím prvky Středního východu. Česká gotika dosáhla vynikající světové úrovně, zvláště v oblasti malířské (částečně i sochařské) je ceněna na nejpřednějším místě. Literatura světsk

malířství | ENCYKLOPEDIE ČESKÝCH BUDĚJOVIC

Gotika - Manfred Wundram Databáze kni

 1. Heureka.cz vám poradí, jak vybírat Knihy. Máte vybrané filtry: Gotika, česk
 2. Sudek se k sochám vracel, fotil je častěji a detailněji, než mu zakázka ukládala. Práci mu zadávali sami autoři, umělecké spolky, časopisy, nakladatelé i historici. Označení fešandy, které měl Sudek původně schované pro neprovdané ženy, poprvé použil v souvislosti s gotickými madonami: Nejdříve mě chytla gotika
 3. Antická literatura a její vliv na další vývoj evroé kultury - různí autoři zpracovávají stejná témata - deus ex machina = zásah vyšší moci, autorita, která vyřeší jinak neřešitelný konflikt Gotika - navazuje více formou než tématem - navazuje na hrdinský a rytířský epo
 4. Literatura naproti tomu opět podléhá rozumu: Moliére, La Fontain, Goldoni, Diderot, nebo Dafoe, Krylov - to jsou autoři, kteří zdravý (selský) rozum vpravují snad do všech svých děl. Literatura se dělí na nízkou a vysokou, tedy: bajky, komedie a písně na straně nízké , ódy, eposy a tragédie na straně vysoké
 5. Dětská literatura Sport, zdraví a životní styl Jazyky Autoři. Výhody Grady pro autory. Gotika a středověk 26 Raná gotika 28 Vrcholná gotika 32 Pozdní gotika 36 Benátská gotika 40 Profánní gotika 44 Hrad 48.
 6. Autoři. Seznam všech autorů podílejících se na obsahu serveru DesignMag.cz. Stále hledáme nové kolegy. Chce se stát architektem a nejvíce jej inspiruje gotika, kubismus a funkcionalismus. Tíhne především k výtvarnému umění, ale zajímá ho i architektura, urbanismus, film, literatura, grafický a produktový design..

2) Staroegyptská literatura - konec 4. tisíciletí před n. l. obrázkové písmo hieroglyfy nápisy na stavbách až do 4. tisíciletí n.l., jazykem byla egyptština, texty se psaly na stěny chrámů, hrobových komor, sarkofágů, atd o literatura se sbližuje s životem, dochází k rozkvětu poezie, venkovské prózy, publicistiky a divadla o literární směr romantismus 4. období o 50. léta 19. století o cílem literatury je zobrazovat svět reálně, vyjadřovat se kriticky k nedostatkům, podat nový obraz národního život

Literatura - 2.ročník download Stížnost Komentář nejprve se gotika objevila v Pieta z kostela sv. Tomáše v Brn. Gotika ali gotski slog je evroi umetnostni slog. Prične se v polovici 12. stoletja v Franciji, se razširi po celi zahodni Evropi in se konča po 16. stoletju ; Ovaj članak ili neka od njegovih sekcija nije dovoljno potkrijepljena izvorima (literatura, web-stranice ili drugi. literatura vychází z ústní slovesnosti, kterou šířili potulní pěvci a recitátoři 2 autoři - římané - římští dramatikové, kteří tvořili pod vlivem helénistické nové komedie: ( gotika + renesance ) barokní mystická erotika. v literatuře kontrast pozemského a duchovního světa Autoři Kalendář akcí Přes veškerý viditelný a zcela nezpochybnitelný duchovní náboj nese gotika jméno barbarské, jméno kmene Gótů, a toto označení, vzniklé ovšem až za renesance, bylo původně italskými humanisty skutečně zamýšleno jako hanlivé. Literatura: DUBY, George: Věk katedrál: umění a společnost. Kultura 19. století · v počátku 19. století v Evropě téměř všude romantismus · romantický hrdina - osamělost, přecitlivělost, neuznaný, zoufalý, melancholický, ironický · romantismus - středověké náměty, folklor, tajemnot, noční scenérie · nejromantičtějí umění je hudba - nejvíce v německu - symfonie, opery, koncerty, písňové cykl

Gotika - znaky a historie slohu Archizone

Kupte knihu Gotika od Kolektív autorov na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 Předbělohorská literatura - literatura v období před bitvou na Bílé hoře (1620) Avantgardní divadlo avantgardní divadlo - 1926 založení Osvobozeného divadla - rozvoj poetismu, spojení se životem, využití prostředků lidové zábavy, přímý dialog s divákem. Babička - (1855 - Vzpomíná na dětství

Přehled literárních směrů a žánrů - literatura Rozbor

Architektura, Sochařství, Malířstv 5. Literatura dohání ekonomickopolitický vývoj. 6. Jako spisovný jazyk se začíná uplatňovat čeština tzv. staročeština přelom 13. a 14. století. Literární vývoj. Literární vývoj probíhal ve dvou fázích, diky nimž je celé 14. století považováno za vrcholné období starší české literatury: 1. fáz

c) gotika 1150 - 1400 Novověk 15 16., st. - dodnes a) renesance 1400 - 1600 b) baroko 1580 -1750 c) klasicismus 1740 - 1820 d) romantismus 1815 - 1900 e) impresionismus konec 19. st. a začátek 20. st. f) hudba 20.st. PRAVĚK - první projevy hudby - pláč, projevy emocí, napodobování zvuků zvířat, rytmus - údery kamenů 28 LITERATURA -rozvíjí se vzdělanost založena Karlova univerzita (4 fakulty) -vzniká česky psaná literatura ( glosy=vpisy slov na okraji latinského textu, kterým mniši nerozuměli) -dochází k laicizaci literatury = zesvětšťění (témata už nejsou jen náboženská, autoři už nejsou jen kněží Literatura Počítačové hry Společnost Jedna báseň Mladá hudba Profil QS. Program ČT art Pořady ČT art Autoři. Glosa; Rozhovor; Profil; facebook; instagram; Grant Wood - Americká gotika. sdílet na facebooku sdílet na twitteru. Premiéra 13. March 2020 AUTOŘI:Aischylos(psal jen o mužích, je zakladatelem antickéhodramatu-hra Oresteia-pršané), Sofokles(sympatizovals ženami), Euripides(nesympatizoval s ženami) = řešilizávažné etické problémy. KOMEDIE:-Původně byla vnímína jako podřadnějšížánr.- postupem času se dostala na úroveň tragédie autoři tragédií + nejdůležitější hry: Latinská římská literatura. od 3. stol. př.n.l. - do 476 n. l. = pád západořímské říše vrcholný - gotika. c) pozdní - doznívá gotika + rozvoj renesance. monoteistické náboženství (víra v jednoho boha) = křesťanství.

Česká literatura od nejstarších dob do doby Husovy (poč. 14. stol ) - psaná latinsky, autoři: Ota a Pavel. Kronika česká - první česká latinsky psaná kronika, líčí humorně s anekdotami a dialogy dějiny našeho národa, má tři části: kronika a legendy, události co prožívali pamětníci, události co prožil sám. PŘICHÁZÍ GOTIKA Gotická architektura vstoupila do českých zemí s jistým autoři K ateř i nl ová,M r huc ( AVČR) PhD r .Kl á aB e nšo vsk ,CSc (Ú t d ěj ium íAVČR ) Bc. Vojtěch Hrdlička (student, Ústav českých dějin Filozofické fakulty UK) literatura PATRNÝ, Michal a BERÁNEK, Jan POLSKÁ LITERATURA . ADAM MICKIEWICZ. Díla: Konrád Wallenrod- hrdina, který se zřekl osobního štěstí, jen aby mohl prospět vlasti- historická povídka Pan Tadeáš- o nepřátelství dvou zemanských rodin- rozsáhlý epos . MAĎARSKÁ LITERATURA . SÁNDOR PETÖFI- básník, lyri #gotika #česká literatura #postmoderna #zfilmovan é # Vyskakovaly mi konkrétní příběhy i autoři. A i přesto jsem stále doufala, že ta průhledná zápletka, kterou jsem tušila od počátku, nebude tak průhledná. Byla. Asi jediné, co mi přišlo skutečně originální byl závěr Tato výpravná kniha přináší vůbec první souhrnné zpracování gotického umění v jihozápadních Čechách. Velice bohatá umělecká kultura oblasti povodí Úhlavy a horního toku Otavy dosáhla vrcholu na přelomu 15. a 16. století v objednávkách Půty Švihovského z Rýzmberka a Zdeňka Lva z Rožmitálu a zejména v sochařské tvorbě vynikajícího anonyma nazývaného.

kostel svatého Mikuláše | ENCYKLOPEDIE ČESKÝCH BUDĚJOVICKniha: Gotika v západních Čechách 1230-1530 | Antikvariát

Autoři se soustřeďují na formální stránku svých děl a nezajímají se o mimoestetické funkce umění, např. společenskou, výchovnou nebo etickou. Propagátorem tohoto přístupu k umělecké tvorbě byl filozof Victor Cousin [kuzen], autor pojednání O pravdivém, krásném a dobrém (1853) dětská literatura / edice / vybraní ilustrátoři; sešitové a reklamní pohádky; 40- tá / 50-tá léta; 60-tá léta; 70-tá léta; 80-tá léta; 90-tá léta / nové; Artuš Scheiner / Otakar Štáfl; bří Čapkové dětem; edice OKO; edice Živé prameny; Hanák/ Svolinský / Bouda; Josef Lada knihy a grafika; komiksy / časopisy. Pomocná literatura mezioborová - orientační výběr doporučených publikací pro potřeby studia Bc., Mgr., Ph.D. - a ostatní zájemce: BERGER, Peter L. - LUKMANN, Thomas: Sociální konstrukce reality (pojednání o sociologii vědění), vyd. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 1999, ISBN 80-85959-46- Praha: Václav Mácha, 1941. 84 s. Edice Knihovna Spolku péče o blaho venkova; sv. 26. 8°, Brož., na obálce při horním okraji hřbetu drobné bílé skvrnky od malby, jinak velmi dobrý stav Naučná literatura Jde o knihu, již pojal jako svou summu, svazek, do nějž se rozhodl uložit své celoživotní úvahy o postavení umělce ve společnosti a o smyslu umění. Kniha sleduje proměny umění ve starém Egyptě, Mezopotámii, Indii, Číně i jeho vývoj v Evropě (gotika, renesance, baroko, klasicismus, romantismus) až.

Literatura. Šourek K a kol., Gotické umění Městského musea v Českých Budějovicích v Praze, Výtvarný odbor Umělecké Besedy, 1935; Vladimír Denkstein, František Matouš, Jihočeská gotika, Praha 1953; Jihočeská pozdní gotika 1450-1530, AJG Hluboká a NG Praha 196 Otázka: Malířství v baroku Předmět: Dějiny umění/Malířství Přidal(a): skate Malířství jako výtvarný obor nejméně spjatý s architekturou dovolovalo malířům poměrnou myšlenkovou volnost i v katolických zemích. Přesto i v malířství převládal ve Francii barokní klasicismus a v ostatních zemích Evropy radikální dramatické baroko Po nějakém čase se v Jihlavě znovu ukázala skupina XIII. století. Svůj koncert odehrála v klubu Maňana. Kupodivu slabší návštěva přivítala dvě hodiny před půlnocí kompletní sestavu skupiny, která jediná u nás drží hudební linii takzvaného gotického rocku Stručný příběh architektury Nově pojatá kniha, která jednoduše vysvětlí historii architektury na 50 klíčových stavbách - od pyramid až po mrakodrapy. Průvodce klíčovými styly, budovami,..

Studijní materiál 4.máj z předmětu Český jazyk - literatura, střední škol Gotika je uměleckým slohem středověku, který navazuje na sloh románský. Zrodila se ve Francii v druhé polovině 12. století, aby se v následujících třech staletích prosazovala i v dalších zemích Evropy ; Práce v Praze - denně aktualizovaná nabídka práce Praha. Aktuálně nabízíme 1091 volných míst pro Prahu a okol

dějiny města | ENCYKLOPEDIE ČESKÝCH BUDĚJOVIC

AJ25037 Dekadentní literatura její recepce na konci 19. století. AJ25044 Severoamerická gotika. AJ25046 Dekadence v Americe na konci dvacátého století. AJ25047 Literatura původních obyvatel. AJ25051 Shakespeare a americká literatura. AJ27051 Současné indiánské komunity. AJ27052 60. léta v americké histori Gotika se tak Ruskinovi stává uměleckým slohem, který - na rozdíl od odlidštěného (nejen) moderního prefabrikovaného umění - předpokládá, ba přímo vyžaduje originalitu, invenci a tvůrčí svobodu umělců a řemeslníků (ale i diváků) a lze ji právem chápat jako výraz zdravější a morálnější společnosti Vzácná malba gotického mistra Cimabueho ze 13. století, kterou měla dlouho ve svém bytě nic netušící obyvatelka města Compiègne, byla v neděli vydražena za 24 milionů eur, v přepočtu 614 milionů korun, uvedla agentura R. Cena se původně odhadovala na čtyři až šest milionů eur, tedy 102 až 153 milionů korun Příklady úkolů z lit. historie.pdf (285498) AUTOŘI: 1. Ivan Blatný 2. Vladimír Holan 3. František Halas 4. Vítězslav Nezval 5. Jaroslav Seifert 6. Jiří Kolář 7. Jiří Orten 8. Jan Zahradníček Literatura, samostatný úko Literatura faktu. Kultura, dějiny umění Autoři se zabývají nejen postupnou proměnou Lennonovy zdi a společenství okolo ní, ale také předchozí tradicí nápisů na tomto místě. Yuval Noah Harari: 21 lekcí pro 21. století.

Popis stránky * • Výpis testů s dosaženými nejlepšími časy okhelp.cz • Výsledky testů a umístění hráčů. Posunout na obsa Tato výpravná kniha přináší vůbec první souhrnné zpracování gotického umění v jihozápadních Čechách. Velice bohatá umělecká kultura oblasti povodí Úhlavy a horního toku Otavy dosáhla vrcholu na přelomu 15. a 16. století v objednávkách Půty.. Vyšehradská skála sehrála důležitou úlohu v české historii. Přírodní nepřístupnost Vyšehradu byla důvodem ke vzniku knížecího hradu a pozdějších pevností - od gotiky až po baroko. Opevnění bylo od jihu chráněno nepřekonatelnou překážkou v podobě skály, spadající příkře až do Vltavy. Tato nepřístupnost přispívala sice k obraně, ale později se. V teplých mořích lze často pozorovat obrovské namnožení bičíkovců obrněnek neboli dinoflagelát (viz též Vesmír 70, 91, 1991/2).Jsou to organizmy pokládané nejednotně různými autory buď za jednobuněčné řasy, nebo za prvoky, a nejnověji je jim přiznáván status zvláštního kmene Dinozoa v říši protistů Počátky písemnictví. první texty vznik ve staroslověnštině, latině, hebrejštině a němčině; první texty vytvořili cizinci, kníže Rastislav požádal bytantského císaře o vyslání misionářů, věrozvěstů na území Velkomoravské říše => snaha upevnit víru, vychovat obyvatelstvo, r. 863 na Velkou Moravu bratři Konstantin a Metoděj z jihu ze Soluně, hlásat.

Čtyři Dvory | ENCYKLOPEDIE ČESKÝCH BUDĚJOVICRadniční ulice | ENCYKLOPEDIE ČESKÝCH BUDĚJOVIC
 • Výčepní zařízení lindr ostrava.
 • Klip kovový.
 • James hunt wiki.
 • Jak nechat dozrát jahody.
 • Nejznámější spisovatelé.
 • Myš s bočními tlačítky.
 • Terry crews filmy.
 • Výstava hradec králové.
 • Boho svatba brno.
 • Macmil dictionary.
 • Hmyz s nejkratší délkou života.
 • Téma dinosauři v mš.
 • Wheel yoga.
 • Týden vědy program.
 • Ďáblovo hrdlo bulharsko.
 • Červená řepa recepty pecena.
 • Vrtulník mi 10.
 • Nejlepší infrazářič.
 • Žaludeční neuróza leky.
 • Aqualand moravia eshop deutsch.
 • Pěstování bylinek ve vodě.
 • Prague pride obleceni.
 • Jak dlouho se léčí zlomený nárt.
 • Aligator s4080.
 • První člověk na jižním pólu.
 • Černá ředkev semena.
 • Vyrábění youtube.
 • Kuchyně mobelix.
 • Klášter pivo.
 • Jan lucemburský obrázky.
 • Červená pevnost agra.
 • Kurz vůdce malého plavidla přerov.
 • Omrzliny brnění.
 • Mesto alanya turecko.
 • Lávové kameny do grilu obi.
 • Vzdálené lalokové plastiky.
 • Stírací mapa cr.
 • Jetbrains rd.
 • Výroba vlastních hodin.
 • Kuřecí žaludky recept.
 • Bazeny azuro zdarma.