Home

Metody sociální práce matoušek

Metody a řízení sociální práce - Oldřich Matoušek

 1. Koupit Koupit eknihu. Jádrem publikace jsou informace o klasických i nových metodách sociální práce. Podrobně jsou probrány různé formy případové práce (poradenství, krizová intervence, mediace), práce se skupinou (skupinová práce, streetwork), práce s dětmi a s rodinou i makrometody (analýza sociálních potřeb obce a regionu, systémové projekty)
 2. Objednávejte knihu Metody a řízení sociální práce v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník
 3. Pozornost je věnována i otázkám řízení, supervize a hodnocení sociální práce, etickým aspektům výkonu povolání a riziku vyhoření sociálních pracovníků. Učebnice navazuje na publikaci Základy sociální práce (O. Matoušek a kol., Portál 2001). ]]>
 4. Metody a řízení sociální práce Oldřich Matoušek a kol. Působení sociálního pracovníka sahá od práce s jednotlivcem přes rodiny, skupiny a komunity až k ovlivňování celého národního systému sociálních služeb nebo i politic-kého rozhodování ve prospěch znevýhodněných skupin. Nejdůležitější metody, jež s

Metody a řízení sociální práce - Václav Matoušek

Matoušek, O.: Základy sociální práce. Portál, Praha Etický kodex sociálního pracovníka Navrátil, P.: Teorie a metody sociální práce. Zeman, Brno, 2001 Otázky vyplývající z tématu: Jak sociální práce vznikla? Co to vlastně sociální práce je? Čím je sociální práce charakteristická Matoušek - Slovník sociální práce (2008) ZMEN [vojak_svejk].pdf. 46 MB; Slovník zahrnuje i pojmy sousedních vědních oborů, jež se na poli sociální práce nejčastěji užívají. Zahrnuta jsou hesla pokrývající tematicky konceptuální schémata společenských věd, metody sociální práce a jiných pomáhajících oborů, instituce a organizace provádějící sociální práci

Matoušek a kol. - Sociální práce v praxi-specifika různých cílových skupin a práce s nimi (2005) OCR [vojak_svejk].pd Je spoluzakladatelem katedry sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a neziskové organizace LATA, která se zabývá pomocí problematické mládeži. Ve své práci se specializuje na vzdělávání, rizikovou mládež, rodinu, duševní zdraví a světonázorové základy sociální práce Metody sociální práce • Slovník sociální práce (Matoušek, 2003, s. 107) definuje pojem metody sociální prácejako : specifické postupy sociálních pracovníků definované cílem nebo cílovou skupinou. • Cílovou skupinou může být jednotlivec, rodina, skupina a komunita. • Obecně se tedy vodborné literatuře setkáváme se základní trojicí těchto metod

Metody a řízení sociální práce Oldřich Matoušek a kol. Působen sociálnho pracovnka sahá od práce s jednotlivcem přes rodiny, skupiny a komunity až k ovlivňován celého národnho systému sociálnch služeb nebo i politic& kého rozhodován ve prospěch znevýhodněných skupin 6 MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. 7 LEVICKÁ, J. Teoretické aspekty sociálnej práce. 8 SCHILLING, J. Sociálna práca - hlavné smery rozvoja sociálnej pedagogiky a sociálnej práce. 9 stotožňuje s chápaním metódy ako sledu krokov vedúcich k cieľu, no pre prehľadnos

metody sociální práce, a to sociální práce s rodinou . Matoušek (2001) pod pojmem metody sociální práce rozumí postupy vázané: • na cílový subjekt (práce s jednotlivcem, skupinou, rodinou, komunitou) • na jeho aktuální situaci (sociální znevýhodn ění na za čátku života Vybrané metody sociální práce s dětským pacientem Dagmar Pitnerová (Matoušek, 2003). Sociální pracovník by měl disponovat znalostmi z různých oborů, měl by zvládnout dia-gnostikovat problém a řešit situaci klienta, zároveň sociální pracovník odkazuje klient Současná sociální práce zkoumá i v praxi řeší širokou škálu sociálních problémů týkajících se nejrůznějších skupin lidí. Užívá k tomu mnohé poměrně obecné přístupy společné prakticky všem sociálním pracovníkům (jejich popisu se věnovala kniha Metody a řízení sociální práce, Portál 2003) Pozornost je věnována i otázkám řízení, supervize a hodnocení sociální práce, etickým aspektům výkonu povolání a riziku vyhoření sociálních pracovníků. Učebnice navazuje na publikaci Základy sociální práce (O. Matoušek a kol., Portál 2001). Dotlač 2008

uplatnit nemohou, podporuje sociální práce co nejdůstojnější způsob života.5 Matoušek vedle definice sociální práce srozumitelně vysvětluje i to, co je teorie sociální práce. Říká, že teorie sociální práce je: v přísném slova smyslu soustava tvrzení, které vysvětlují nějaký jev Sociální práce . umění, věda a profese, která pomáhá lidem řešit jejich osobní, skupinové (rodina...) nebo komunitní problémy Metody práce s klientem vychází z teorie komunikace zaměřují se na celou rodinu, práci s ní . 1. strategická koncepce . Paul Walzlawick, Jay Haley Jádrem publikace jsou informace o klasických i nových metodách sociální práce. Podrobně jsou probrány různé formy případové práce (poradenství, krizová intervence, mediace), práce se skupinou (skupinová práce, streetwork), práce s dětmi a s rodinou i makrometody (analýza sociálních potřeb obce a regionu, systémové projekty)

Kniha: Metody a řízení sociální práce Knihy

Oldřich Matoušek - knihy. Dospívání chlapců v Čechách a na Moravě 1997; Základy sociální práce 2001; Ústavní péče 1999; Rodina jako instituce a vztahová síť 1999; Slovník sociální práce 2003; Sociální práce v praxi 2010; Metody a řízení sociální práce 2013; Mládež a delikvence 2011; Encyklopedie sociální. sociální práce, vydávání Sešitů sociální práce, vydávání publikací ze zahraničních stu- orientovány převážně na problematiku práce s klientem (Teorie a metody sociální práce, Refl exivita v sociální prá-ci, Supervize praxe, Posouzení životní situace a Sociální [Navrátil & Matoušek, 2013]. Ke. příslušných zákonů i sociální pojištění, státní sociální podpora a sociální pomoc. Součástí sociální pomoci jsou kromě sociálních služeb také věcné a finanční dávky, které se poskytují osobám, kteří se ocitli ve stavu hmotné nouze. (Matoušek, 2007) 1.1 Sociální péče na přelomu 19. a ve 20. stolet

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi stránka | 7 2. Vymezení pojmů V úvodu je třeba objasnit základní pojmy, které jsou pro potřeby metodiky stěžejní. Většina známých definic je převzata ze Slovníku sociální práce tak, jak je definuje Matoušek Matoušek, O. Metody a řízení sociální práce. Praha Portál, 2001. Strana 253 - 254. 2. Historie a vývoj komunitní sociální práce. Klíčová slova: komunitní práce, komunitní centrum . Průkopníkem myšlenek komunitní práce byl . Samuel Augustu Barnett, který žil v Anglii a byl vikářem anglikánské církvi Jádrem publikace jsou informace o klasických i nových metodách sociální prácePodrobně jsou probrány různé formy případové práce pora. Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

Metody sociální práce s minoritami a marginalizovaným rómským spoločenstvím. Specifika rómské komunity. Sociální pracovník v komunitní práci a nápl ň jeho práce. 21. Charakteristika sociálního poradenství. Úrovně sociálního poradenství. MATOUŠEK, O. a kol. 2008. Metody a. Sociálně ekologický přístup , význam a aplikace v sociální práci. Přístup orientovaný na úkoly Sociální psychologie, teorie rolí a komunikace Antiopresivní přístupy, (pedagogika osvobození, teologie osvobození) Doporučená literatura : MATOUŠEK, Oldřich a kol.: Základy sociální práce, Praha, Portál 200

Tematická oblast: Sociální práce Autor: PhDr. Jaroslava Pauchová Téma: Metody sociální práce Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_SP_O6_Metody sociální práce Datum tvorby: 29.7.2013 Anotace (ročník): Prezentace je určena pro žáky 2. ročníku SŠ, a slouží k orientaci ve specifických metodách užívaných v sociální práci Tohle je pro mě, jako studentku sociální práce, doslova bible našeho oboru, protože kdykoliv něco, co souvisí se sociální prací nevím, otevřu tuto knihu a v drtivé většině případů najdu odpověď. Ať už jde o suché, ale potřebné definice metod sociální práce, tak nejrůznější metody, a jejich využití v praxi Metody a řízení sociální práce . Různé formy případové práce, práce se skupinou, rodinou, dětmi i s komunitami, přehled makrometod, shrnutí problematiky supervize a řízení sociální práce. Saved in: Bibliographic Details; 364/MATOUŠEK,O. Status Description. MATOUŠEK, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. s. 371. ISBN 80-7178-548-2. s. 19-47. POTŮČEK, Martin. Sociální politika. Metody sociální práce s klientem. Případová práce. Vymezení základ-ního procesu případové práce. Etapy práce s klientem, analýza pomoci.

teorie a metody socialni prace - ospod

 1. Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí
 2. Vyberte si z knih od autora Oldřich Matoušek na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25
 3. MATOUŠEK, Oldřich et al. (2013) Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál. MATOUŠEK, Oldřich et al. (2012) Základy sociální práce. Praha: Portál. Přihlášku ke kombinovanému studiu programu Sociální práce lze podat elektronickou formou pomocí tzv. e-přihlášky. Další informace o programu poskytuje: PhDr

Metody a řízení sociální práce . Saved in: Bibliographic Details; Main Author: Matoušek, Oldřich, 1947-(Author)Format V učebnici Metody a řízení sociální práce Milan (Kinkor in Matoušek, 2003) Někdy jsou komunity člen ěny jako a) teritoriální komunity a b) zájmové komunity . (Navrátil, 2001) První typ komunity ve svém specifickém pojetí zahrnuje lidi, kte ří žijí n 1. Úvahu o dilematu mezi dvěma hodnotami sociální práce (viz 2. téma) demonstrovanou na konkrétní kazuistice. (1-2 strany) Ti, kteří se nepohybují v praxi sociální práce, rozpracují dle textu Nečasové (viz 2. téma) úvahu o klíčových hodnotách sociální práce

Hledejte: matousek-zaklady-socialni-prace

Slovník sociální práce - Oldřich Matoušek Knihy Dobrovsk

KATALOGIZACE V KNIZE — NÁRODNÍ KNIHOVNA ýR Matoušek, OldĜich Metody a Ĝízení sociální práce / OldĜich Matoušek a kol. -- Vyd. 2. -- Praha : Portál, 2008. -- 384 s. ISBN 978-80-7367. Zahrnuje získání znalostí a dovedností z oblasti: zákon o sociálních službách a navazující právní předpisy, financování systému sociálních služeb, registrace poskytovatelů sociálních služeb, smlouva o poskytnutí sociální služby, úhrada nákladů za sociální služby (služby bez úhrady, služby za úhradu. Contents Obsah 1 Úvod: Cíle a úrovně sociální práce..... 11 Literatura..... 17 ČÁST I Sociální práce jako profese..... 19 2 Profesní etika..... 21 2.1 Základní definice.. 21 2.2 Uplatnění etiky v sociální práci..... 22 2.3 Sociální práce a sociální stát..... 25 2.4 Etické teorie..... 26 2.5 Hodnoty v sociální práci..... 33 2.6 Charakteristika profese a.

Hledejte: Oldřich Matoušek a kol

Oldřich Matoušek KOSMAS

Komunitní sociální práce jako nástroj boje proti sociálnímu vyloučení: příklad Strategie sociální inkluze Romů v Brně. Sociální práce/ Sociálna práca , Brno: ASVSP, 2003, roč. 2003, č. 4, s. 76-104 Ekonomicko-správní fakulta : volný výběr : SPO-156 : Filozofická fakult Matoušek, Oldřich (Autor) Typ dokumentu: Kniha: Jazyk: Čeština: Vydavatel: Praha : Portál, 2003. a Metody a řízení sociální práce / |c Oldřich Matoušek a kol a sociální práce |7 ph125805 |2 czenas 650: 0: 4 |a řízení práce 700: 1 |a Matoušek, Oldřich |4 aut OWN |a SOUA IST |a posláno do SKC Z30-1 |l KNA01. Metody a řízení sociální práce 0% 0 0 Podívejte se, jak tento produkt hodnotí naši zákazníci. Neváhejte také napsat vlastní hodnocení a podělte se tak s ostatními návštěvníky o Vaše zkušenosti s tímto produktem

Pozornost je věnována i otázkám řízení, supervize a hodnocení sociální práce, etickým aspektům výkonu povolání a riziku vyhoření sociálních pracovníků. Učebnice navazuje na publikaci Základy sociální práce (O. Matoušek a kol., Portál 2001).. Metody a řízení sociální práce . MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0213-4. Další formáty: BibTeX LaTeX RIS Originální název: Metody a řízení sociální práce: Autoři: MATOUŠEK, O. a kol. Vydání. Metody a řízení sociální práce - Oldřich Matoušek a kol., vydal Portál. Signatura posledního majitele na jedné stránce OLDřICh MaTOUŠEK 31 Pro ilustraci standard jednoho kurzu/souboru kurzů z bakalářské úrovně studia v současné verzi ASVSP: TEORIE A METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Cílem kurzu Teorie a metody sociální práce je, aby studující oboru sociální práce zís Číslo bankovního účtu - 2800090058/2010 Prodávám to, co vidíte na fotografii Podívejte se, prosím, i na moje další aukce. Důležité - prosí

Slovník sociální práce - Matoušek Oldřich od 327 Kč

Literatura: - v kartě předmětů, Metody Sociální Práce - Matoušek (stežejní pro tentopředmět prej), nějaká další knížka od Řevníčka (název jsem nepochytil) Obsah předmětu: >>pouze nástin toho, co se na přednášce bude probírat - nemusím se učit nazpaměť<< Metody sociální práce: - Metody práce s jednotlivcem. metody sociÁlnÍ prÁce. otázka č. 4 teoretickÁ vÝchodiska sp. vÝvoj soc. prÁce. sociologickÁ vÝchodiska (globÁlnÍ spoleČnost, teorie konfliktu, strukturÁlnĚ funkČnÍ teorie) psychologic. vÝchodiska (behaviorÁlnÍ, psychoanalytic., kognitivnÍ, humanistickÝ pŘÍstup, realitnÍ terapie) vÝvoj sociÁlnÍ prÁce. historické.

Kniha: Sociální práce v praxi Knihy

Řezníček (2000; 19) ve své knize Metody sociální práce píše, že: Specifikem profese sociální práce je požadavek osobního nasazení pracovníků při řešení problémů jejich. Současná sociální práce zkoumá i v praxi řeší širokou škálu sociálních problémů týkajících se nejrůznějších skupin lidí. Užívá k tomu mnohé poměrně obecné přístupy společné prakticky všem sociálním pracovníkům (jejich popisu se věnovala kniha Metody a řízení sociální práce, Portál 2003). Kromě t Sociální práce v praxi : specifika různých cílových skupin a práce s nimi. autoři: Pavla Kodymová, Oldřich Matoušek, Jana Koláčková doporučil(a): Mgr. Vladimír Vedra Další hlediska: Naučná, Děti, Dospělí, Mládež, Senioři Kniha přináší informace o nejrůznějších skupinách, s nimiž se sociální pracovník ve své praxi setkává, a o metodách práce s nimi

Kniha: Metody a řízení sociální práce (Oldřich Matoušek

 1. (Matoušek, 2003, s. 213) 1.2 Metody sociální práce Metody sociální práce byly vypracovány na základ ě r ůzných teoretických východisek a jsou zam ěřeny na objekt, který p ředstavuje člov ěk - jednotlivec, skupina nebo spole čenstv
 2. utová příprava
 3. Kupte knihu Metody a řízení sociální práce od Oldřich Matoušek na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25
 4. UPPVIK029 Teorie a metody sociální práce Fakulta veřejných politik v Opavě léto 2021 Rozsah 12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk
E-knihy | Metody a řízení sociální práce e-knihaSlovník sociální práce Oldřich Matoušek | Knihkupectví Daniela

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE - ospod

20) Metody sociální práce s dospělými III - s klienty společensky nepřizpůsobenými. 21) Metody sociální práce s dospělými IV - s klienty nezaměstnanými. 22) Metody sociální práce s rodinou. 23) Metody sociální práce s dítětem a mládeží. 24) Metody sociální práce s menšinami, uprchlíky a cizinci. Literatura Jiné metody a postupy práce pou ívá sociální pracovník, pokud pracuje s lidmi se zdravotním posti ením, jiné pokud to jsou lidé bez přístře í, jiné u lidí vykonávajících alternativní trest. Zdůrazňujeme, e ka dý člověk zaměstnaný v chráněné dílně (u ivatel slu by) je svéprávný, má řádnou pracovně-právní. sociální práce > metody. social work. studie. učebnice vysokých škol. e-prezenčka. Přejít na ObalkyKnih.cz. Jednotky; Popis; MARC21; Pro rezervaci/výpůjčku fyzického dokumentu se přihlaste. Filozofická fakulta. Popis Stav Knihovna Sbírka Signatura Poznámky Čárový kód Cílem kurzu je představit studujícím klíčové teoretické přístupy (psychodynamické, behaviorální, humanistické, existenciální a systémové teorie a přístupy) a paradigmata sociální práce, z nich vyplývající praktické teorie a metody, nástroje a techniky sociální práce Obľúbené miesto knihomoľov, kde môžu predávať a nakupovať prečítané knižky. Každý týždeň prinášame knižné tipy, občas píšeme recenzie na knižky a vždy máme super motivačné obrázky

6. Práce se skupinou - druhy skupin- charakteristika skupinové psychoterapie- fáze vývoje uzavřené skupinyDoporučená literatura: MATOUŠEK, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce.Praha: Portál, 2003, s.151-178. NOVOTNÁ, V. a SCHIMMERLINGOVÁ, V. Sociální práce, její vývoj a metodické postupy Matoušek a kol. - Sociální práce v praxi-specifika různých cílových skupin a práce s nimi (2005) (eds.) - Rozvoj sociálnej práce a sociálnej solidarity v podmienkach Slovenskej republiky so zameraním na prínos Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Teorie a metody sociální práce (nedatované) [vojak_svejk. 9.6 Vybrané metody sociální práce se seniory upoutanými na lůžko, s těžkým postižením a s omezením v pohybu nebo v komunikaci Validace Preterapie Práce se vzpomínkami 9.7 Kvalita sociální práce se seniory Literatura 10 Sociální práce s lidmi umírajícími v hospici Marie Svatošové 10.1 Potřeby nemocnéh Sociální práce s klienty žijícími v sociálně vyloučených lokalitách. Životní a existenční minimum. Dluhová problematika. Sociální práce s ohroženýmiskupinami na trhu práce. Nezaměstnanost, trh práce. Etická dilemata, principy a hodnotová východiska. Sociální práce s ohroženými skupinami na trhu práce |a 364-1/-7 |x Druhy sociální pomoci a služeb |2 Konspekt |9 18 072: 9 |a 362 |x Social welfare problems and services |2 Conspectus |9 18 080 |a 364-78 |2 MRF 080 |a 005 |2 MRF 080 |a (048.8) |2 MRF 099: 9 |a 364MAT 100:

Sociální práce Metody a řízení sociální práce

Základy psychologie Milan Nakonečný, Základy sociální práce a Metody a řízení sociální práce Oldřich Matoušek a kol. Všechny knihy mají stránky a text naprosto v pořádku, jen jsou shora trochu ušpiněné. Cena za kus 70,-, nebo 150,- za vš Metody a řízení sociální práce / Oldřich Matoušek a kol. Matoušek, Oldřich, 1947-(Autor). Kniha Rezervovat. Přidat do košíku Odebrat z košíku Tisk / E-mail. Krátký odkaz Dostupné elektronické zdroje. Digitalizovaný dokument. Exempláře k vypůjčení. Základy sociální práce. Kdo napsal knihu Základy sociální práce? Autorem je Oldřich Matoušek. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih Anotace. Cílem je komplexně připravit absolventy na práci sociálních pracovníků zejména pro oblast sociální práce s rodinou jak v přímé praxi, tak na úrovni středního managementu, včetně prostředí církevních sociálních organizací Vypracovala: PhDr. M. Tokovská, PhD. Aktualizácia január 2015 5. Sociálna práca ako vedný odbor a ako praktická činnosť (legislatívne a teoretické východiská, osobnosti sociálnej práce

Sociální práce | Základy sociální práce | Nakladatelství

Matoušek Oldřich, doc

 1. specializace: Sociální práce s rodinami (prezenční a kombinovaná forma studia). Mezinárodní sociální a humanitární práce (prezenční forma studia). Absolvent navazujícího studia je připraven, aby rozvíjel vizi solidární a humánní společnosti ve výzkumu i v praxi sociální práce nejen na lokální, národní, ale i v zahraničí a na mezinárodní úrovni
 2. Slovník sociální práce. 3. vydání Matoušek Oldřich jež se na poli sociální práce nejčastěji užívají. Zahrnuta jsou hesla pokrývající tematicky konceptuální schémata společenských věd, metody sociální práce a jiných pomáhajících oborů, instituce a organizace provádějící sociální práci..
 3. Kupte knihu Slovník sociální práce (Oldřich Matoušek) s 14 % slevou za 348 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 19 miliónů titulů
 4. Title: Metody a řízení sociální práce / Oldřich Matoušek a kol. Author: Matoušek, Oldřich, 1947- (Author) Issue: Vyd. 2. Publication: Praha : Portál, 200

Encyklopedie sociální práce - Oldřich Matoušek Knihy

3. Metody sociální práce s jednotlivcem, vztah sociální politiky a ekonomiky, občanské právo procesní s důrazem na institut předběžných opatření se zaměřením na edukativní činnost v oblasti sociálně zdravotní péče. 4. Metody sociální práce se skupinou, nástroje a aktéři sociální politiky, občanské práv

PPT - ÚVOD DO SOCIÁLNÍ PRÁCE PowerPoint Presentation, freeLiteratura: Matoušek, O
 • George soros životopis.
 • Pudinkový koláč kluci v akci.
 • Sylvia plath lady lazarus poem.
 • Helma pikeur.
 • Bolest panve pred porodem.
 • Detektiv na nevěru.
 • Biscuit csfd.
 • Almbachklamm preise.
 • Zlate mince cena.
 • Anna popplewell filmy a televizní pořady.
 • Zasedací pořádek svatba etiketa.
 • Duplicate cleaner 4 license key.
 • Háčkování z dolphin baby.
 • Jordan boty pánské.
 • Astma lázně.
 • Úpv.
 • Jiří žáček pohádky.
 • Copytrans control download.
 • Philips one blade cz.
 • Gta san andreas ulozto.
 • Fotosoutez podzim.
 • Porod a roztroušená skleroza.
 • Zdravé slavnostní menu.
 • Sojuz 33.
 • Couvani na parkovisti.
 • Pokles očního víčka.
 • Snapbridge android.
 • Štěstí 1998 online.
 • Kostel wiki.
 • Challenger redeye.
 • Nejlepší novinové titulky.
 • Https www netflix com cz.
 • Výčepní zařízení lindr ostrava.
 • Zive bylinky.
 • Kdy zatemňovat vánoční hvězdu.
 • Placky z ovesných vloček na slano.
 • Vrakoviště renault teplice.
 • Stradivarky wikipedia.
 • Průměr excel.
 • Eurosport 4k.
 • Červená hvězda bělehrad.