Home

Kalmodulin

Kalmodulin - Wikipedi

 1. Kalmodulin. Kalmodulin ( CaM, též calmodulin) je všudypřítomný protein, který se napříč různými eukaryotickými liniemi života liší jen velmi málo (je velmi evolučně konzervativní). Při zvýšené koncentraci vápníku v buňce váže vápenaté (Ca 2+) ionty a následně aktivuje řadu jiných proteinů
 2. kalmodulin. Upozornění: vložil uživatel nefertith a ověřil editor. Význam: • bílkovina vážící vápenaté ionty • podílí se na regulačních procesech, v nichž Ca2+ působí jako druhý posel. Komentáře ke slovu kalmodulin
 3. kalmodulin [-ín, lat.], bílkovina vážící ionty vápníku, vyskytující se u živočichů i rostlin. Ve vazbě s ionty vápníku působí jako aktivátor některých enzymů, např. adenylátcyklasy, proteinkinas, myosinkinas. Uplatňuje se při transportu vápníku v buňce. Některé hormony mohou působit fosforylaci enzymů a bílkovin prostřednictvím komplexu vápník-kalmodulin.
 4. Kalmodulin. Kalmodulin je sloučenina, která je schopná vázat vápník a po navázání vápníku začne aktivovat řadu buněčných bílkovin. Pomáhá tak průběhu buněčné signalizace a umožňuje regulaci řady buněčných funkcí. Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu
 5. kalmodulin. kalmodulin - nitrobuněčná bílkovina schopná vázat vápník a zprostředkovávat jeho regulační působení « Zpě
 6. Co znamená kalmodulin? Význam slova kalmodulin ve slovníku cizích slov

kalmodulin - ABZ.cz: slovník cizích slo

Biyokimyafull ozetnot-1

cal·mod·u·lin. ( kal-mod'ū-lin ), A small, ubiquitous eukaryotic protein that binds calcium ions, thereby becoming the agent for many of the cellular effects long ascribed to calcium ions. This calcium-protein complex binds to the apoenzyme, to form the holoenzyme, of certain phosphodiesterases; through these mechanisms, the complex regulates. kalmodulin. Tepelně stabilní, s nízkou molekulovou hmotností aktivátor protein vyskytuje především v mozku a srdci. Vazba vápenatých iontů do tohoto proteinu umožňuje tento protein se váže na cyklické nukleotidové fosfodiesterázy a adenylcyklázy s následnou aktivací

kalmodulin: zpětná resorpce do ER pomocí Ca 2+ ATP-ázy inositol-1,4,5-trisfosfát (IP 3) fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát (PIP 2) fosfolipáza C (PLC) proteinkináza C (PKC) fosfatázy - defosforylace na inositol diacylglycerol (DAG) fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát (PIP 2) fosfolipáza C (PLC) proteinkináza C (PKC Struktura. Kalmodulin je malý, vysoce konzervovaný protein, který má délku 148 aminokyselin (16,7 kDa). Protein má dvě přibližně symetrické globulární domény (N- a C- domény), z nichž každá obsahuje pár EF ručních motivů oddělených flexibilní linkerovou oblastí pro celkem čtyři vazebná místa Ca2 +, dvě v každé globulární doméně Ca2+/kalmodulin-dependentní kináza II (CaMKII) je esteticky krásným příkladem proteinkinázy Toto už není proteinkináza, ale výsledek práce jisté proteinkinázy. V 3D struktuře parafusinu (pp63) jsou patrné navázané čtyři fosfátové skupiny, vyznačené jako malé tetraedrické struktury asi ve třetinách délky protein kalmodulin {4} calmoduline intracelulární bílkovina vážící vápenaté ionty; podílí se na regulačních procesech, v nichž Ca 2+ působí jako druhý posel Kalmodulin je protein vázající vápník (Mr 17 000), který aktivuje kalcium-dependentní proteinkinasy téměř ve všech eukaryontních buňkách. Má celkem 4 vazebná místa dvou typů pro vápník: nízkoafinitní a vysokoafinitní. Kalmodulin hraje roli při přenosu signálu z hormonálního receptoru na plasmatické membráně

kalmodulin Vševěd

Ca 2+ /calmodulin-dependent protein kinase II (CaM kinase II or CaMKII) is a serine/threonine-specific protein kinase that is regulated by the Ca 2+ /calmodulin complex. CaMKII is involved in many signaling cascades and is thought to be an important mediator of learning and memory. CaMKII is also necessary for Ca 2+ homeostasis and reuptake in cardiomyocytes, chloride transport in epithelia. Další rozdíl je ten, že namísto troponinu se ionizované kalcium váže na regulační protein zvaný kalmodulin. Tak vzniká kalcium-kalmodulinový komplex, který aktivuje myozinovou kinázu. Pouze touto interakcí je v hladkém svalu zahájená ATPázová aktivita myozinových hlav

Stránka Kalmodulin je dostupná v 23 dalších jazycích. Návrat na stránku Kalmodulin. Jazyky. Deutsch; English; español; français; Gaeilge; galeg Kalmodulin - struktura Kalmodulin (CaM, též calmodulin) je všudypřítomný protein, který se napříč různými eukaryotickými liniemi života liší jen velmi málo (je velmi evolučně konzervativní). 14 vztahy

Kalmodulin Medicína, nemoci, studium na 1

kalmodulin Velký lékařský slovník On-Lin

 1. The klíčový rozdíl mezi troponinem a kalmodulinem je to troponin je komplex tří proteinů nacházejících se v srdečních a kosterních svalech, zatímco kalmodulin je malý protein ve tvaru činky nacházející se v cytoplazmě všech eukaryotických buněk.. Troponin a kalmodulin jsou dva proteiny. Troponin je komplex tří proteinů, zatímco kalmodulin je malý protein tvořený.
 2. kalmodulin-dependentní proteinkinázy. Ty pak spouštějí signalizační kaskádu opakujících se fosforylací dalších a dalších kináz, kterým je tak měněna enzymatická aktivita. Nakonec, po mnoha přepojeních v intracelulární kaskádě, dojde k ovlivnění specifických funkcí cílové tkáně..
 3. Kalmodulin a troponin C jsou proteiny v eukaryotech. Oba fungují jako poselské proteiny vázající vápník. Ještě důležitější je, že kalmodulin se může vázat pouze s vápníkem, zatímco troponin C se může vázat jak s vápníkem, tak s hořčíkem. 1. Přehled a klíčový rozdíl 2. Co je to kalmodulin 3. Co je Troponin C. 4
 4. us

Kalmodulin Slovník cizích slo

 1. proteiny vážící kalmodulin. Proteiny, které se váží kalmodulin. Ty se nacházejí v mnoha tkáních a mají celou řadu funkcí, včetně F-aktin cross-linking, vlastnosti inhibice cyklické nukleotidové fosfodiesterázy a vápníku a hořčíku ATPasy
 2. Ca 2+ /kalmodulin-zavisne proteinske kinaze, ili CaM kinaze (EC 2.7.11.17), su serin/treonin-specifične proteinske kinaze koje su prvenstveno regulisane Ca 2+ /kalmodulin kompleksom
 3. Kalmodulin Svensk definition. Ett värmestabilt aktivatorprotein med låg molekylvikt i ffa hjärna och hjärta. Genom kalciumjonbindning kan proteinet kopplas till cykliska nukleotidfosfodiesteraser och adenylcyklas och således utöva sin verkan. Därmed modulerar proteinet nivåerna av cykliskt AMP och cykliskt GMP. Engelsk definitio
 4. předchozí slovo: » kalmodulin následující slovo: » kalmus slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1432 krok zpět: » zpět hledat jiné cizí slovo: » hledání upravit (opravit) toto slovo: » upravit přidat do slovníku nové slovo: » přida
 5. Calmodulin mediates the control of a large number of enzymes, ion channels, aquaporins and other proteins through calcium-binding. Among the enzymes to be stimulated by the calmodulin-calcium complex are a number of protein kinases and phosphatases. Together with CCP110 and centrin, is involved in a genetic pathway that regulates the centrosome cycle and progression through cytokinesis (PubMed.
 6. Cytoskelet, kalmodulin a buněčná proliferace. Publication details. Cytoskelet, kalmodulin a buněčná proliferace. Title in English: Cytoskeleteon, Calmodulin and Cell Proliferation. Authors: HAVELKOVÁ Marie UNGER Eberhard HONES Ingeburg.
 7. Obdobou troponinu je u hladkého svalstva kalmodulin, který váže Ca 2+ a umožňuje fosforylaci myosinového vlákna. Teprve fosforylovaný myosin může interagovat s aktinem (Junquiera et al., 1999)

Příprava lidské Ca2+/kalmodulin-dependentní proteinkinasy kinasy 2 fosforylované na Ser100 a Ser511 Preparation of human Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase kinase 2 phosphorylated at Ser100 and Ser51 The triple mutation Arg852/Lys859/Arg860 exhibited significant disruption of the S100A1-TRPC6 complex. Keywords: anisotropy fluorescence, Ca2+ binding proteins, calmodulin, ion channel, S100A1, TRPC receptor, TRPC6 BÍLÝ, Jan. Charakterizace vazebných míst pro kalmodulin a S100A1 na intracelulárních koncích TRPC6 receptoru Kalmodulin je nízkomolekulární, fylogeneticky konzervativni, Ca2+ vázající protein, přítomný ve všech eukarytických buňkách. Literární údaje naznačovaly, že hraje důležitou roli v buněčné proliferaci. Pomocí metod nepřímé imunofluorescence jsme zjistili, že v průběhu buněčného cyklu dochází u kvasinek Yarrowia. 4 Abstrakt Ca2+ /kalmodulin-dependentní proteinkinasa kinasy (CaMKK) jsou serin/threonin kinasy, které se účastní vápníkové signální dráhy, přičemž u savců byly popsány dvě isoformy CaMKK, CaMKK1 a CaMKK2

Sel

Vazba iontu/atomu: Ca 2+ (kalmodulin), Fe3+ (transferin) Vazba malé molekuly: hem (hemoglobin), retinal (rhodopsin), sacharid (glykoproteiny), fosfát (fosforylované proteiny), GTP (GTP vázající proteiny) Vazba neproteinové makromolekuly: DNA (transkripční faktory kalmodulin (TNC) MLCK SR DT u membrány intermediární filamentum tenká filamenta - AKTIN DT silná filamenta - MYOZIN ORGANIZACE CYTOSKELETU A MYOFILAMENT HLADKÝ SVAL 4 lehké řetězce vchlípeniny membrány 9 DT - denzní tělíska (analogie Z linií) MYOZIN II REGULAýNÍ PROTEINY tropomyozin kaldesmon kalponin 2 těţké řetězce mechanismus aktivace: kalmodulin v přítomnosti mikromolárních koncentrací Ca 2+ podléhá konformačním změnám a váže se k cílovému enzymu; přítomna ve vysokých koncentracích v mozku, hlavně v dendritech; PK I závislá na Ca 2+ /kalmodulinu. fosforylace synapsinů; PK III závislá na Ca 2+ /kalmodulin

Seznam cizích slov začínajících písmenem K - strana Ca 2+-kalmodulin-dependentní kináza aktivuje proteinkinázy, které fosforylují různé bílkoviny. Dochází ke změně jejich vlastností, což má za následek zvýšení účinnosti příslušných synapsí, a to buď přetrvávající biochemickou změnou (ovlivněním propustnosti některých kanálů, vyšším množstvím. 6.3 HLADKÁ SVALOVÁ TKÁŇ. Hladká svalová tkáň se skládá z jednojaderných buněk vřetenovitého tvaru o průměru 3-10 µm a délce 20 µm (v tepénkách) až 500 µm (v děloze těhotné ženy), zvaných leiomyocyty (ř. leios = hladký).. Leiomyocyty mají tyčinkovité jádro s několika jadérky, které se rozkládá uprostřed nejširšího úseku buňky Regulace sacharidového metabolismu Alice Skoumalová Glykolýza Glukoneogeneze Metabolismus glykogenu Metabolismus glukózy - přehled: Typy regulací Mechanismus Příklad Koncentrace substrátu Saturační kinetika (dle Michaelise-Mentenové) Glukokináza (aktivace po jídle - vysoké Km) Allostericky Konformační změna v důsledku vazby allosterického efektoru Enzymy glykolýzy a. Dostatek vápníku a jeho vazba na kalmodulin zvyšuje pohyblivost spermií. Kromě toho má komplex vápníku s kalmodulinem určitou úlohu při růstu buněk a reguluje aktivitu celé řady enzymů v játrech, ledvinách, slinivce, srdci, mozku, ve spermiích, krevních destičkách a mnoha dalších

kalmodulin - Calmodulin - qwe

kalmodulin - cis.vscht.c

 1. Moved Permanently. The document has moved here
 2. • bílkoviny: aktin, myozin, kalmodulin, (nahrazuje troponin C, který je v kosterním svalu) 10 Podstata kontrakce a relaxace hladkého svalstva • obecně pomalejší děje než v kosterním svalu, ale podobné • interakce myozinu s aktinem - řízena působením komplexu kalmodulin - 2+Ca na kinázu myozinu
 3. Během doktorského studia (1997-2001) na PřF UK v Praze (spec. buněčná a vývojová biologie) identifikoval a popsal nový gen pro kalmodulin u modelového organismu Dictyostelium discoideum. V letech2001-2005 byl na postdoktorálním pobytu na NIH (Bethesda, USA), kde se zabýval úlohou TOR signalizace v chemotaxi a fagocytóze.
 4. Vložil: Kalmodulin. Titulek: Re: Re: fotka. super, díky je to meč z priory části personal story. Odpovědět. Datum: 20.02.2013. Vložil: Knight Jeytee. Titulek: Interaktivni mapa surovin. Zrejme to jiz znate a ja to zde nikde nenalezl, takze zde odkaz na interaktivni mapu surovin. Na kolik je presna ci ne, necham na vas

Důležitou roli hraje přitom kalmodulin. Glykogenolýza v játrech může probíhat též bez závislosti na cAMP. Bylo totiž zjištěno, že kromě tvorby cAMP po vyplavení (podání) glukagonu dochází také k aktivaci fosforylasy v játrech prostřednictvím a 1 -receptorů; z nich nastartovaný chemický signál se uplatní. u hladkého svalstva pak na bílkovinu kalmodulin. Kromě toho má komplex vápníku s kalmodulinem určitou úlohu při růstu buněk a reguluje aktivitu celé řady enzymů v játrech, ledvinách, slinivce, srdci, mozku, ve spermiích, krevních destičkách a mnoha dalších • - volně difunduje přes membrány - kalmodulin, kalretikulin, tubulin • - NR typu RORA • - aktivuje receptory - MT1/MT2 ( Receptory spřažené s G proteinem) • - MT 3 ( Chinon reduktáza 2) • Chronobiologický faktor - transkripce BMAL 1, Per 2, Cry 1 • Antioxidant. SCARF2 je jednoprůchodový transmembránový protein, homologní s kalmodulin-like proteiny, které se podílejí na vápníkové signalizaci. Mutace SCARF2 u psů vede k výraznému zkrácení tohoto proteinu, který pak postrádá transmembránové a intracelulární domény. Mechanismus, jakým ztráta funkce proteinu SCARF2 vede ke vzniku. Ca2+/kalmodulin-zavisne proteinske kinaze, ili CaM kinaze , su serin/treonin-specifične proteinske kinaze koje su prvenstveno regulisane Ca2+/kalmodulin kompleksom.[1

kalmodulin (sekundární přenašeč) Title: Geen diatitel Author: Uza Created Date: 5/13/2008 11:36:31 AM. Glatki mišići nemaju troponin C koji bi vezao Ca 2+, ali imaju kalmodulin na koji se veže Ca 2+ i tako nastali kompleks ( Ca 2+-kalmodulin) zatim aktivira fosforilacijski enzim miozin-kinazu. Aktivirani enzim fosforilira laki lanac glavice ( regulacijski lanac) što omogućuje njegovo vezanje za aktivno mjesto kalmodulin Buchanan 2000 EF-hand motiv helix-loop-helix struktura Bouche 2004. Osud Ca 2+ v cytoplasm ě:-3 skupiny Ca 2+ vazebných protein ů: kalmodulin (CaM) a kalmodulin-like proteiny (CML iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy Ryanodinový receptor, kalsekvestrin, kalmodulin Brugada syndrom SCN5A, K a a kanály. Aneurysma hrudní aorty. Aneurysma hrudní aorty Marfanův syndrom.

PPT - Lokálne anestetiká Adrenergná mediácia Anafylaktický

Indukovatelná NOS (iNOS) byla v CNS zjištěna v astrocytech a mikrogliích; pevně váže kalmodulin a její aktivita proto nezávisí na změnách Ca 2+. Přispívá k neurotoxicitě zprostředkované NO. Enzym je exprimován po transkripční indukci a tvoří NO mnohem větší rychlostí, než druhé dva typy NOS Ganodermanondiol navíc úměrně dávce zvyšoval hladinu buněčného glutathionu a expresi genu glutamyl-cystein ligázy. Vystavení ganodermanondiolu navíc podporovalo fosforylaci adenosin-monofosfátem aktivované proteinkinázy (AMPK) a nadřazených aktivátorů kinázy, LKB1 a Ca2+-kalmodulin dependentní proteinkinázy II (CaMKII) Ca2+-kalmodulin aktivuje myosin-LC-kinázu (přes cAMP) 3. fosforylací LC se ruší inhibice 4. vazba aktinu na myosin 5. dále jako u kosterní svaloviny Inervace autonomní systém četné gap junctions ke kontrakci dochází i pouhým protažením vlákna Nespecifický kontraktilní systém myoepitelové bb. součásti exokrinních žláz. Kalmodulin Komplex kalmodulin-vápník Cílový protein Vazebné místo pro kalmodulin Nepihlášený host (1) ADH Oxytocin Gly Arg Pro Cys Cys Tyr Phe Gln Asn Gly Leu Pro Cys Cys Tyr Ile Gln Asn Nepihlášený host (1) Title Contextual translation of kalmodulin from German into Polish. Examples translated by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory

PPT - ELEMENTLER PowerPoint Presentation, free downloadKalmodulin, kv7

Kalcium - WikiSkript

 1. Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo
 2. Fetal Neonatal Med 2013; 18(4): 185-191. doi: 10.1016/ j.siny.2013.05.00
 3. Kalmodulin je protein, který reaguje na vápník změnou tvaru své molekuly, čímž v místě výskytu Ca 2+ iontů, fluorescenci zjasňuje. Akční potenciál a šíření vzruchu I když mozkové buňky lenoší, mají na svém povrchu membránový potenciál (membrána je polarizována)
 4. Glukóza-6-fosfatáza I (Von Gierkeova choroba) Klinika Postižený orgán Dědičnost Deficitní enzym Typ Choroby ze střádání glykogenu: Klinická korelace: Neadekvátní výživa matky ve 3. trimestru těhotenství novorozenec - podvýživa, během prvních hodin po porodu apatie, nereaguje adekvátně, koma Klinická korelace.
 5. kalmodulin -protein vázající 4 ionty Ca2+ C-KINÁZA CAM-KINÁZA. 3. RECEPTORY SPOJENÉ S ENZYMY nejastji receptorové tyrozinkinázy, které jsou aktivovány růstovými faktory (růstové faktory řídí růst, proliferaci, diferenciaci a přežívání bunk v živoišných tkáních
 6. Ionty vápníku po vazbě na specifickou bílkovinu kalmodulin jsou schopny aktivovat některé enzymy, zejména proteinkinázy. Mění se membránový potenciál i toky dalších iontů, mění se i fosforylace proteinů . Dále fytochrom reguluje expresi genomu a pod jeho kontrolou je syntéza více než 60 enzymů, ať již jde o ovlivnění.
 7. Kalmodulin EF ruka Všudypřítomný modulátor PK a jiných enzymů Kalretinin, retinin, visinin EF ruka Aktivátor guanylylcyklasy Kalcineurin B EF ruka Fosfolipasa Kalpain EF ruka Proteasa Inositol phospholipid-specific PLC EF ruka Generátor InsP 3 a diacylglycerolu -Aktinin EF ruka Aktin sbalovací protein Anexin Významný v endo-a.

Calmodulin definition of calmodulin by Medical dictionar

Kalmodulin •vysoce konservovaný regulační protein eukaryotních buněk •účastní se mnoha buněčných procesů -metabolismus glykogenu, přenos nervových impulsů, regulace, kontrola poměru NAD +/NADP •purifikace kalmodulin vázajících proteinů - ATPasy, adenylát cyklasy, protein kinasy, fosfodiesterasy, neurotransmiter Vloga jedrnega kompleksa kalcij/kalmodulin pri utrjevanju dolgoročnega spomina : doktorska disertacija Limbäck-Stokin, Clara (Author), Vodušek, David B. (Mentor) More about this mentor..., Mayford, Mark Richard (Co-mentor V laboratořích šanghajské university a na Medical College of Georgia v americké Augustě přišli na svět extrémně chytří potkani. Cílený zásah do dědičné informace jim posílil mozek natolik, že ostatním příslušníkům svého druhu dávají na frak ve většině potkaních IQ testů. Vědci se také snaží získat chytřejší psy nízký obsah troponinu C ( jeho funkce ( kalmodulin . podobná jako u kosterního svalu- platí pro ni stejná teorie. rychlost hydrolýzy ATP v hladké svalovině menší. vlastní proces regulován IC hladinou Ca2+ ovlivněna-kalmodulin. sarkoplazmatické retikulum vyvinuto-méně než u kosterního svalstva ( Ca2+ vychytáváno mitochondriem

Nebulin – Wikipedie

Kalmodulin . Ga s ↑ Adenilat siklaz Ga olf RGS-PX1, Ca++ kanalları, Src tirozin kinaz GaT ↑ cGMP fosfodiesteraz Ga gust Fosfodiesteraz Ga i ↓ Adenilat siklaz, ↑ Src tirozin kinaz Ga q, Ga 11,14,15,16 ↑ Fosfolipaz C Ga 12,13 Rho aktivasyonu, b-katenin salınım NADPH, 6(R)-5,6,7,8-tetrahydrobiopterin, FAD, FMN a kalmodulin (ten se k NOS typu I a III váže po navázání Ca na kalmodulin, NOS II váže kalmodulin trvale) Doporučené označení NOS látky sekundárního metabolismu: alkaloidy -silné jedy -¨rezerva dusíku (nikotin, kodein, morfin, kys. lysergová, strychnin.) třísloviny, hořčiny. Fitness bez cvičení? Můžete dobře vypadat i bez cvičení? Ano můžete, kdybyste byli - geneticky modifikovanou krysou. Jak napsal magazín Science, nedávno vědci naklonovali krysu, do níž nakopírovali speciální gen kalcium/kalmodulin dependentní proteinkinázu IV (CaMKIV). Svalová vlákna CaMKIV - mutantů obsahovala více mitochondrií, tj. malých buněčných.

kalmodulin - příznaky a léčb

Úvod do fysiologie žláz s vnitřní sekrecí vaclav.hampl@lf2.cuni.cz http://fyziologie.lf2.cuni.c Kalmodulin, neaktivní bez vápníku (vlevo) a aktivované (vpravo) konformace, Monomerní tumor nekrotizující receptory (světle modré) se aktivují po vazbě TNF (tmavě modré) a vytvářejí trimerické komplexy. Lehčí spodní oblasti jsou oblasti smrti. TNF receptory se primárně podílejí na apoptóze a zánětu

 • Pdf architect 5 professional package.
 • Surový včelí vosk cena.
 • Buddhismus symboly.
 • Mako mermaids 2x04.
 • Hlava stadion s11.
 • Piacelli cannelloni.
 • Eduroam přihlášení cvut.
 • Zahradní wc obi.
 • Kerry blue terrier.
 • Swing moda damska.
 • Emoto voda.
 • Kočárek riko basic.
 • Nonstop lekarna praha 9.
 • Cz 75d airsoft.
 • Panske boty nike.
 • Boule na břiše v těhotenství.
 • Res databáze.
 • Vše statistika tabulky.
 • Náušnice bižuterie levně.
 • Barbados tipy.
 • Kouzelná beruška kniha.
 • Conan o'brien.
 • Tipy na dekorace do bytu.
 • Doza na caj ikea.
 • Skate of mind deska pink.
 • Drfg arena tribuna e.
 • Kormoran pneu.
 • Pavel svoboda svatba.
 • Vlc nahrávání.
 • Vyrazka na pyscich.
 • Pálení bradavek po kojení.
 • Muzikantske posusnanicko.
 • Windows vista home premium.
 • Krytka na kameru mobilu.
 • Krocan prodej.
 • Pomsta je sladká sloh.
 • Jak vzniká tromboza.
 • Coccodrillo kontakt.
 • Mumie 2017.
 • Tj ostrava badminton.
 • Balerina cz dabing.