Home

Diabetes mellitus zshk

Nejde ještě o vyjádřený diabetes mellitus, ale o riziko vzniku DM i zvýšené riziko vzniku kardiovaskulárních chorob. porucha glukózové tolerance (PGT) stav charakterizovaný hyperglykemií mezi 7,8-11,1 mmol/l ve 2. hodině orálního glukózo-tolerančního testu. porucha glykemie nalačno (IFG - impaired fasting glukose Má diabetes mellitus 2. typu, doposud byla léčena perorálními antidiabetiky. Byla poučena o dietě i režimových opatřeních, chodila na pravidelné kontroly k lékaři. Dlouhodobá kompenzace však není uspokojivá, proto byla diabetologem doporučena hospitalizace a převedení na intenzifikovaný inzulinový režim Diabetes mellitus. Je onemocnění způsobené nedostatkem hormonu inzulinu v buňkách. Inzulin je produkován b-buňkami Langerhansových ostrůvků pankreatu. Inzulin je vyplavován v závislosti na zvýšené koncentraci glukózy v plazmě. Inzulin umožňuje vstup glukózy do buněk, reguluje její metabolizmus a tím snižuje její. Diabetes mellitus (zkratka DM), česky cukrovka - je onemocnění, které se projevuje poruchou metabolizmu sacharidů.Rozlišují se dva základní typy: diabetes I. typu a diabetes II. typu, které vznikají důsledkem absolutního nebo relativního nedostatku hormonu pankreatu - inzulinu Diabetes mellitus (DM) je chronické onemocnění s vysokou morbiditou a mortalitou, u něhož je v posledním desetiletí zaznamenáván výrazný nárůst. V současnosti je v České republice evidováno více než 800 000 diabetiků. DM zahrnuje heterogenní skupinu chronických metabolických chorob, jejichž základním projevem je hyperglykémie

Ošetřovatelství - Výuka - Lékařské diagnóz

Diabetes mellitus, lidově cukrovka, patří k takzvaným multifaktoriálním onemocněním. To znamená, že se na jeho vzniku podílí více příčin. Skutečnost, že vy onemocníte, ale váš soused ne, je výsledkem kombinace vlivů jak genetických, tak vlivu životního stylu Diabetes melitus 2. typu, označovaná také jako cukrovka 2. typu, non-inzulin-dependentní diabetes mellitus (NIDDM) či cukrovka vznikající v dospělosti, je metabolickou poruchou charakterizovanou zvýšenou hladinou glukózy v krvi při současné rezistenci na inzulin a relativním nedostatku inzulinu. Tím se liší od cukrovky 1. typu, u které v důsledku zániku buněk.

Multimediální trenažer plánování ošetřovatleské péče

Over diabetes mellitus Diabetes is een chronische stofwisselingsziekte, die ook wel suikerziekte wordt genoemd. Als je diabetes hebt maakt je alvleesklier niet of onvoldoende insuline aan. Insuline is een hormoon dat ervoor zorgt dat glucose opgenomen wordt in je cellen Diabetes mellitus (DM) postihuje ve stáří až třetinu české populace. Výsledkem lepší kvality péče je skutečnost, že se vyššího věku dožívají nejen dříve diagnostikovaní pacienti s diabetem 2. i 1. typu, ale DM ve vyšším věku i nově vzniká. DM 1. typu (DM1) vzniklý ve vyšším věku, jako všechna autoimunitní. Diabetes mellitus je chronické onemocnění, charakteristické poruchou vstřebávání cukrů a tuků. Je podmíněné inzulinovou nedostatečností. Symptomy: - polyurie - polydipsie - pokles tělesné hmotnosti (zachovaná, dokonce někdy zvýšená chuť k jídlu) - úbytek výkonnosti Laboratorně: - hyperglykemie - glykosurie - ketonurie. Diabetes: Symptome und Folgen. Die krankhaft erhöhten Blutzuckerwerte lösen bei Diabetes mellitus die verschiedensten Symptome aus. Das gilt sowohl für die beiden Hauptformen der Zuckerkrankheit (Typ 1 und Typ 2 Diabetes) als auch für die selteneren Formen.So treten akute Symptome bei Diabetes vor allem dann auf, wenn der Stoffwechsel entgleist und der Blutzuckerspiegel extrem hoch ist Diabetes mellitus je komplexní metabolická porucha, při níž organismus není schopen zpracovávat glukózu jako za fyziologických podmínek v důsledku absolutního nebo relativního nedostatku inzulinu a současné periferní inzulinové rezistence.Při DM 2. typu se jedná o nedostatek relativní, v pozdějších stádiích však může dojít k vyčerpání β buněk pankreatu a.

Ošetřovatelství - Výuka - Diagnostika (Vyšetřovací metody)

Ošetřovatelství - Výuka - Kazuistik

Diabetes mellitus, cukrovka 1. typu U diabetiků zastupuje tento typ 10% nemocných, objevuje se již v mladém věku. Příčiny diabetes 1. typu jsou připisovány prodělané virové infekci, která způsobila přehnanou imunitní reakci ( autoimunitní nemoc ), čímž došlo k poškození Langerhansových ostrůvků slinivky břišní. V textu najdete: Popis vyšetření, Co dělat před vyšetřením, Průběh vyšetření, Výsledek vyšetření Popis OGTT. Orální glukózový toleranční test (OGTT) je pomocná vyšetřovací metoda, která se používá k diagnostice onemocnění diabetes mellitus (DM,cukrovka), gestačního diabetu (cukrovka v těhotenství) a porušené glukózové tolerance (PGT)

Diabetes mellitus (iné názvy: cukrovka, cukrová úplavica, diabetes, diabetizmus; lat. diabetes mellitus, skratka DM) je nehomogénna skupina chronických metabolických ochorení, spojených so zvýšenou hladinou glukózy v krvi - hyperglykémiou, ktorú spôsobuje porucha sekrécie alebo účinku Inzulínu. Býva sprevádzaná poruchou metabolizmu cukrov, tukov a bielkovín diabetes mellitus je chronické onemocnění, které vzniká v důsledku absolutního nebo relativního nedostatku inzulinu. Organizmus pak není schopen zacházet s glukózou jako za fyziologických pod-mínek, takže dochází k hyperglykémii. K nedostatku inzulinu může dojít z mnoha příčin

Kazuistika 3 - zshk

Der Diabetes mellitus (‚honigsüßer Durchfluss', ‚Honigharnruhr'; von altgriechisch διαβήτης diabḗtes [zu διαβαίνειν diabainein, deutsch ‚hindurchgehen', ‚durchfließen'] und lateinisch mellitus ‚honigsüß'), umgangssprachlich kurz Diabetes, deutsch Zuckerkrankheit (früher auch Zuckerharnruhr) oder seltener Blutzuckerkrankheit, bezeichnet eine Gruppe. diabetes mellitus (overt diabetes) v těhotenství. Gestační diabetes mellitus (GDM) je diagnostikován při opakovaném zjištění FPG v rozmezí 5,1 - 6,9 mmol/l. Diagnózu DM či GDM lze stanovit na základě stanovení FPG v případě 2 pozitivních nálezů (nelze stanovit týž den) Diabetes mellitus a těhotenství 1. typu Co byste měly vědět dříve, než se rozhodnete otěhotnět. Schopnost počít dítě je u žen s diabetem 1. typu přibližně stejná jako u ostatních žen. S dobře stabilizovaným diabetem jsou šance na porod zdravého dítěte téměř shodné jako u žen bez diabetu 1 Definition. Diabetes mellitus ist eine Stoffwechselerkrankung, die auf Insulinresistenz oder Insulinmangel beruht und durch einen chronisch erhöhten Blutzuckerspiegel gekennzeichnet ist. Sie ist mit einem deutlich erhöhten Risiko für schwere Begleit- und Folgeerkrankungen verbunden. Das Vorstadium eines Diabetes mellitus bezeichnet man als Prädiabetes

Diabetes mellitus: Epilepsie: Dětská mozková obrna: Celiakie: Crohnova choroba: Cystická fibróza: První pomoc u dětí , Komenského 234, herma@zshk.cz Zpracování a hosting: MultiMedia SoftWare. Ošetřovatelský proces u nem. s diabetes mellitus. Diabetes mellitus je chronické onemocnění, charakteristické poruchou vstřebávání cukrů a tuků. Je podmíněné inzulinovou nedostatečností. Symptomy: - polyurie - polydipsie - pokles tělesné hmotnosti (zachovaná, dokonce někdy zvýšená chuť k jídlu

Kazuistika 1 - zshk

 1. Diabetes mellitus je metabolické onemocnění, které vzniká v důsledku absolutního nebo relativního nedostatku inzulinu. Je charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi a přítomností cukru v moči. DM 1. typu. Absolutní nedostatek inzulinu v důsledku pomalého zániku β buněk Langerhansových ostrůvků
 2. Prevalensen av diabetes mellitus varierar betydligt mellan olika länder och är i Sverige cirka 5 %. Med oral glukosbelastning finner man ytterligare cirka 3 % med oupptäckt diabetes. Prevalensen har varit långsamt stigande under en rad av år och varierar från 3-5 % i olika delar av landet, lägre i större städer och högre på.
 3. Diabetes mellitus - Ein neues Volksleiden. Unter Diabetes mellitus oder Zuckerkrankheit versteht man eine chronische Glukosestoffwechselstörung mit absolutem oder relativem Insulinmangel. Diabetes ist die häufigste endokrine Störung in Deutschland. Man unterscheidet den jugendlichen Diabetes (Typ 1) von dem Erwachsenen- oder Altersdiabetes (Typ 2).. In etwa 90% aller Fälle liegt ein Typ.
 4. u

Diabetes mellitus - WikiSkript

pozitivita je při ketoacidóze různé etiologie (výrazně zvýšená lipolýza při diabetes mellitus, hladovění) Urobilinogen pozitivita je při zvýšeném katabolismu hemoglobinu, zvýšené produkci urobilinogenu ve střevě, hepatopatiích, neúplné obstrukci a zánětech intra- a extrahepatálních žlučových cest Zákon č. 48/1997 Sb. - Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákon Relativní kontraindikace: věk nad 60 - 65 let, diabetes mellitus s orgánovými komplikacemi, psychosociální nestabilita, BMI nad 30, chronická obstrukční plicní nemoc. Nemocní jsou zařazeni na čekací listinu podle naléhavosti transplantace a dalších důležitých kritérii (Třeška, 2002) Edukace zshk. VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Edukace diabetika je proces posilující znalosti, dovednosti a schopnosti pacienta nezbytné pro samostatnou péči o diabetes a pro aktivní spolupráci se zdravotníky Mezi taková onemocnění, která ovlivňují krevní oběh, patří například diabetes mellitus (cukrovka), choroby cév (zvyšují riziko ischemického postižení tkáně). Kouření Bylo zjištěno, že u kuřáků se léze rozvíjejí snáze, bývají závažnější a pomaleji se hojí

Hypoglykémie - zshk

Vhodná je konzumace draslíku, hořčíku, B vitamínů a vitamínu E. [82][83] 3.1.4 Diabetes mellitus 2. typu Je jedním z druhů cukrovky, trpí jím hlavně obézní lidé, osoby vyššího věku a obecně lidé se špatnou životosprávou (nevhodná strava, stres, nízká fyzická aktivita). Při poruše bývá zvýšená hladina cukru v. Popis infarktu myokardu. Akutní infarkt myokardu (AIM) je jednou z akutních forem ischemické choroby srdeční.Obecně můžeme říci, že ischemická choroba je takové onemocnění, při kterém dochází k ucpání cévy sraženinou - trombem, embolem - například v dolních končetinách (žilní trombóza dolní končetiny), plicích (embolie plic), srdce (různé formy.

s Diabetes mellitus; před a po Operaci páteře; se Střevní neprůchodností; před a po Amputaci dolní končetiny; s Poruchami vědomí; s Kožní chorobou z cévních příčin na dolních končetinách, konkrétně zaměřenou na klienta s bércovým vředem ; se Střevním vývodem - předoperační a pooperační péče OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY A INTERVENCE UČEBNICE PRO BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIUM Daniel Jirkovský a kol. Praha, listopad 2012 i You created this PDF from an. Příčinou poruchy trávení mohou být například žlučníkové obtíže, chronická pankreatitida, po operacích pankreatu, enzymatické defekty - laktózová intolerance. Metabolické poruchy, které mohou vést k malnutrici, jsou například jaterní, renální či respirační insuficience, případně diabetes mellitus

Medica Healthworld Production. Vše je vymyšleno, slovy klasika kostky jsou vrženy, ale stále nemáme v ruce nic konkrétního, vše je jen v hlavě, na papíře, v. Medical & Health Products SEP12 - Free download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online for free. magazin Typické příznaky jako polyurie, polydipsie, hubnutí, slabost jsou typické především pro diabetes 1. typu, kdy potíže přicházejí rychle z důvodu propadu sekrece inzulinu, někdy i během několika dní. [cukrovka.cz] Ordinační hodiny Po-Pá: 8.00 - 20.00 So: 9.00 - 12.00 Ne: 9.00 - 11.00 Operace měsíce Hyperglykemie u feny v diestru ( sekundární diabetes mellitus) 30.5.2011. www.sciencedev.net ࡱ >

11/14. florence listopad 2014 / ročník X 60 Kč, 2,90 € / www.florence.cz. Odborn ý č a sopis pro nelék ař ské zdr avot nické pr acovník Atlas mocoveho sedimentu. On line atlas of digital microscopic images of urine sediment stained by Sternheimer method. Atlas digitalnich mikroskopickych fotografii mocoveho sedimentu barveneho sternheimerovou metodo Mikroskopický nález nativního sedimentu (10× zakoncentrovaná moč při 400× zvětšení) Nálezy z přístroje iQ 200 (Iris) nahoru Onemocnění, která vznikají ve zdravotnických zařízeních u zdravotnických pracovníkův souvislosti s poskytováním zdravotní péče, se za nozokomiální nákazy nepovažují - patří doskupiny profesionálních onemocnění.Ačkoliv člověk znal prostředky a metody zpomalující zkázu živočišných tkání, včetně lidských(viz např. mumifikační techniky ve starém. Diabetes mellitus a hypertenze Vznik diabetického onemocnění ledvin představuje klíčový faktor pro rozvoj hypertenze u DM 1. typu a podpůrný faktor pro rozvoj hypertenze u [tevapoint.cz] Léčba - kontrola hypertenze - ACE-ihibitory Léčba hypertenze (mg) obvyklá/udržovací clearence 0,17-0,5 ml/s (% clearence 0,17 ml/s dávka.

Žilní krvácení #Sdl001#

Borelioza wikiskripta. yamaha dt 125 plasty - vyhledávání fulltext pomocí vysoké relevanc Sada plastov na MX Yamaha, na msplanet.sk. Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies The claimed mileage for the Yamaha YZF R15 V3 is NA and for the Yamaha YZF R3 is NA Příznaky žilní a tepenné krvácení - Health Tips... označují vnitřní krvácení zahrnují slabost, žízeň, závratě, ztráta vědomí, nevolnost, někdy zvracení, změny na kůži, nízký krevní tlak

Diabetes mellitus - cukrovka IKE

 1. Diabetes mellitus - Wikipedi
 2. Příčiny diabetu známé i neznámé - Deník diabetik
 3. Diabetes mellitus 2. typu - Wikipedi

Diabetes mellitus Gezondheidsplei

Cukrovka, diabetes mellitus, příčiny, příznaky, léčba

 1. Orální glukózový toleranční test (OGTT) - Vitalion
 2. Diabetes mellitus - Wikipédi
 3. Diabetes mellitus 1.typu a těhotenství - FN Moto
 4. Diabetes mellitus - DocCheck Flexiko

Mapa stránek - zshk

Vybrané diety a nemoci související s výživou člověka

 1. Infarkt myokardu: příznaky, léčba (infarkt) - Vitalion
 2. s ICHS :: Státní maturit
 3. Masaryk Universit
 • Biceps 43 cm.
 • Pád letadla evropa.
 • Zahradní wc obi.
 • Poe xzy.
 • Tutu spodnička.
 • S našimi psi.
 • Vyvození hlásky l.
 • Hrušeň pěstování.
 • Subtitles preklad.
 • Aidan gillen.
 • Hvězda letohrádek.
 • El hodinové strojky.
 • 1 km za 5 minut.
 • Jak vypnout ukladani fotek z messengeru.
 • Le chaton topy trička.
 • Tiffany uk.
 • Outlook vlastní skupina.
 • Https is fotbal.
 • Jsem promiskuitní.
 • Pemfigoid léčba.
 • Zemětřesení kos 2018.
 • Srdíčko z gumiček.
 • Pláž ain diab.
 • Útulek smiřice.
 • Mercedes gla kufr.
 • Rozměry kadibudky.
 • Podložka do stanu.
 • Jak být přitažlivá pro každého muže.
 • Nafouklé břicho po jídle.
 • Tonizace svalu.
 • Březen svátky 2019.
 • Fernet rock.
 • Hudební nástroje ostrava.
 • Satna svepomoci.
 • Psychická agrese.
 • Next novorozenci.
 • Štěstí 1998 online.
 • Štědřenec adamův.
 • Snar vanocni stromek.
 • Septonex.
 • Dormakaba cesko sro.